Μέσω taxis όλες οι ειδοποιήσεις της εφορίας

Μέσα στις επόμενες 30 ημέρες όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο taxisnet. Στη διεύθυνση αυτή θα κοινοποιούνται από την εφορία όλες οι φορολογικές ειδοποιήσεις οι οποίες θα θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί από το φορολογούμενο.

Σε μια προσπάθεια να επιταχύνει τις διαδικασίες και να μειώσει το κόστος των έγγραφων ειδοποιήσεων η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ορίζει τη νέα διαδικασία ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων εγγράφων στους φορολογούμενους. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση:

– όλοι οι φορολογούμενοι πρέπει να αποκτήσουν (εφόσον δεν διαθέτουν) κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

– εντός 30 ημερών θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο taxisnet. Σε αυτήν την διεύθυνση θα κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα της εφορίας, όπως για παράδειγμα οι ειδοποιήσεις πληρωμών για ληξιπρόθεσμα και μη χρέη. Οι φορολογούμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν μη λήψη κάποιας ειδοποίησης λόγω μη επικαιροποίησης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

– δέκα ημέρες μετά την ηλεκτρονική κοινοποποίηση ενός εγγράφου αυτό θεωρείται ότι έχει παραληφθεί και μάλιστα φορτώνεται στο σύστημα με αποδεικτική κοινοποίηση που φέρει μοναδικό αριθμό.

– στην ηλεκτρονική ειδοποίηση που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορολογουμένου αναφέρεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του φορολογουμένου, το όνομα του και το είδος της πράξης, απόφασης ή ειδοποίησης. 

Με δεδομένα όσα προβλέπει η εγκύκλιος οι φορολογούμενοι θα λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις της εφορίας στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, ενώ θα “φορτώνονται” και στη μερίδα του στο taxisnet.