Εφορία: Ηλεκτρονικό μάτι για τη διαχείριση των οφειλών

Ηλεκτρονική υπηρεσία για την διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο συνολικού ύψους 65 δισ. ευρώ σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Στόχος του έργου είναι η ελληνική φορολογική διοίκηση να αναπτύξει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη διαχείριση των ληξιπροθέσμων οφειλών, ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί άμεσα την επίλυση σημαντικού τμήματος αυτών.

Αν και ο διαγωνισμός για το σχετικό έργο που είχε προκηρυχτεί στις 20 Δεκεμβρίου 2013 κηρύχτηκε χθες άγονος , η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Οικονομικών έκρινε επιβεβλημένη την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού χωρίς αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών, κάτι που αναμένεται να γίνει άμεσα.

Η εφαρμογή που θα ενταχθεί λειτουργικά στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να είναι έτοιμη στο τέλος του 2014. Το συνολικό έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό 170.000 ευρώ. Η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη τόσο από τους εσωτερικούς χρήστες της ΓΓΔΕ όσο και από εξωτερικούς χρήστες (ΔΟΥ), καθώς και από τους πολίτες, ενώ θα αντλεί στοιχεία από συστήματα της ΓΓΠΣ (Taxis, ICIS κ.λπ.), καθώς και από εξωτερικές πηγές.

Συνοπτικά η εφαρμογή θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου ληξιπροθέσμων οφειλών, υποστήριξη εξατομικευμένης τηλεφωνικής επικοινωνίας για υπόθεση ληξιπροθέσμων οφειλών (outbound calls), σύστημα αυτόματης ροής εργασιών με εξάντληση όλων των μέσων εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, παρακολούθηση της ανταπόκρισης των οφειλετών (πόσες φορές εστάλη ειδοποίηση, εάν ανταποκρίθηκαν ή όχι κ.λπ.) και ενημέρωση για το κλείσιμο της οφειλής.

Τέλος, το ηλεκτρονικό σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης νομικών ενεργειών με πλήρη αυτοματοποίηση της παρακολούθησης και διεκπεραίωσης. Ενδεικτικά οι απαιτούμενες νομικές ενέργειες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Έρευνα Ακίνητης Περιουσίας. Μη χορήγηση ΑΦΕ. Παραγγελία κατάσχεσης. Φάκελος κατάσχεσης. Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Υποθήκη. Υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης. Υποβολή αίτησης αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ κρατών. Προσφυγή. Ανακοπή. Έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού. Αναγγελία σε πλειστηριασμό.

Πηγή: www.forologikanea.gr