Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος το επίδομα τριτέκνων-πολυτέκνων

Δεν προσμετρά στο καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έδωσε διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων και απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα αποσαφήνισε πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων δεν προσμετρά στο καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και δεν φορολογείται. Σημειώνεται πως το επίδομα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλεται σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.

Επιπλέον, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, από την έναρξη χορήγησής τους σύμφωνα με το newsbeast.gr

Πηγή: www.forologikanea.gr