Τα τρία βήματα για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις

Την ηλεκτρονική οδό για την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης θα ακολουθήσουν και φέτος υποχρεωτικά όλοι οι φορολογούμενοι.

Οι νέοι χρήστες του Taxisnet θα πρέπει να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης ενώ οι παλαιοί που δεν έχουν κλειδάριθμο θα πρέπει να τον παραλάβουν από την εφορία τους για να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους, αφού οι παλαιοί κωδικοί δεν ισχύουν. Το Μητρώο της εφορίας θα πρέπει να επισκεφθούν πριν υποβάλουν δήλωση και όσοι είχαν αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση, όπως γάμος ή διαζύγιο εντός του 2013.

Η διαδικασία για την εγγραφή ενός νέου χρήστη ακολουθεί τα εξής τρία βήματα:

• Υποβολή αίτησης εγγραφής. Πρώτα πρέπει να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσειςwww.gsis.gr ή www.taxisnet.gr. Πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει η ένδειξη «myΤΑΧΙSnet» κάτω από την οποία πρέπει να επιλέξετε «Εγγραφή νέου χρήστη» για να εισέλθετε στις υπηρεσίες πιστοποίησης.

Στη φόρμα που θα εμφανιστεί θα πρέπει να συμπληρώστε τη σχετική αίτηση, αναγράφοντας το επιθυμητό όνομα χρήστη (username) καθώς επίσης και τον επιθυμητό κωδικό (password). Θα πρέπει επίσης να γράψετε τον ΑΦΜ σας, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό σας.

• Κλειδάριθμος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συμπλήρωσης και της υποβολής της αίτησης θα λάβετε σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο ΑΦΜ, η ημερομηνία και η ώρα υποβολής, καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ για την έγκριση της αίτησης και την παραλαβή ενός «κλειδαρίθμου», που είναι κι αυτός απαραίτητος για την πρόσβασή σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων.

• Ενεργοποίηση λογαριασμού. Εχοντας στα χέρια σας το χαρτί που αναγράφει τον «κλειδάριθμο» πρέπει να ξαναμπείτε στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr ή www.taxisnet.gr, να εισέλθετε ξανά στις υπηρεσίες πιστοποίησης και από κει να επιλέξετε την ένδειξη «Ενεργοποίηση Λογαριασμού».

Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

α) username και κωδικό (password) που συμπληρώσατε στην αίτηση εγγραφής

β) τον «κλειδάριθμο» που σας δόθηκε από τη ΔΟΥ

γ) τα γράμματα που διακρίνονται στην εικόνα.

• Στη συνέχεια, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να επιλέξετε «Ενεργοποίηση» για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παλαιοί χρήστες

Οι παλαιοί χρήστες που έχουν αποκτήσει κλειδάριθμο και έχουν ενεργοποιήσει τον λογαριασμό τους θα υποβάλουν την φορολογική δήλωση με τους κωδικούς τους.

Οι φορολογούμενοι πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014 υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου έως τις 30 Ιουνίου 2014.

2. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή-φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση η εξουσιοδότηση θα πρέπει να αφορά στη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα αρχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δηλαδή της Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήματος TAXISNET. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 με το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς τον λογιστή.

3. Οι δηλώσεις των φορολογουμένων που απεβίωσαν πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη Φορολογική Διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

4. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου.

5. Τόσο οι αρχικές εμπρόθεσμες όσο και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου.

6. Οι συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις -είτε είναι εμπρόθεσμες είτε εκπρόθεσμες- θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου.

7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ (σε εξαιρετικές περιπτώσεις) ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, οι δηλώσεις επιτρέπεται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ.

8. Υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν είναι προστατευόμενα μέλη. Δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994.

9. Οσοι είναι άνω των 18 ετών και είναι προστατευόμενα μέλη δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση.

10. Ολοι οι άνεργοι που είναι πάνω από 18 ετών και δεν είναι προστατευόμενα μέλη υποβάλλουν υποχρεωτικά φορολογική δήλωση ανεξάρτητα αν εισέπραξαν ή όχι μέσα στο 2013 το επίδομα ανεργίας.

11. Οι κάτοικοι του εξωτερικού είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι κάτοικοι που υπάγονται στα τεκμήρια.

12. Αν έγινε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, η διόρθωση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

13. Ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι ασκούν ατομικά επιχείρηση και άλλαξαν επαγγελματική έδρα θα πρέπει να περάσουν πρώτα από το Μητρώο της εφορίας για να υποβάλουν δήλωση. Η δήλωση θα πρέπει να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την αλλαγή της διεύθυνσης.

14. Οι παντρεμένοι όσο διαρκεί ο γάμος τους είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην κοινή δήλωση των συζύγων τα εισοδήματος φορολογούνται ξεχωριστά για καθένα σύζυγο.

15. Γυναίκα που δεν είναι παντρεμένη υποβάλλει μόνη της δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση τα ποσά που δηλώνονται γράφονται στη στήλη της δήλωσης με την ένδειξη «Υπόχρεου» και όχι στη δεύτερη που έχει την ένδειξη «Της συζύγου».

16. Οι σύζυγοι κάνουν χωριστά φορολογική δήλωση στις εξής περιπτώσεις:

– Οταν δεν μένουν μαζί κατά τον χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση επειδή έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση.

– Οταν ο ένας από τους δύο συζύγους βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης.

– Οταν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή τελεί υπό δικαστική αντίληψη.

17. Αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση δηλώνονται στο Τμήμα Μητρώου της εφορίας. Απαραίτητο είναι να υπάρχουν τα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τις σχετικές μεταβολές (π.χ. διαζύγιο, αντίγραφο αγωγής διαζυγίου ή διατροφής κ.λπ.).

18. Οταν δεν έχει δηλωθεί ο γάμος στην Εφορία, στον πίνακα 1 της ηλεκτρονικής δήλωσης δεν θα εμφανίζεται η σύζυγος. Πριν από την «Επιβεβαίωση» των στοιχείων πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ για τον γάμο.

19. Η σύζυγος που δεν έχει ΑΦΜ και δεν έχει εισοδήματα δεν μπορεί να περιληφθεί στην ηλεκτρονική φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση δεν είναι κοινή αλλά αφορά αποκλειστικά τον φορολογούμενο σύζυγο. Ομως, σε περίπτωση που η σύζυγος έχει κάνει κάποια δαπάνη, όπως για παράδειγμα έξοδα ιατρικής περίθαλψης, για την οποία μπορεί να υπάρξει φορολογική ελάφρυνση για τον σύζυγο, καλό θα είναι η σύζυγος να αποκτήσει ΑΦΜ για να περιληφθεί στην ηλεκτρονική δήλωση.

20. Τα δικαιολογητικά της δήλωσης φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και προσκομίζονται στην Εφορία μόνο σε περίπτωση ελέγχου.

Ποια μέλη θεωρούνται προστατευόμενα

Προστατευόμενα είναι τα μέλη που συνοικούν με τον υπόχρεο και εφόσον το ετήσιο πραγματικό, τεκμαρτό ή απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω. Για τους φοιτητές (έως 25 ετών) απαιτείται βεβαίωση της σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Για τα άγαμα ενήλικα τέκνα που είναι άνεργα (έως 27 ετών), βεβαίωση του ΟΑΕΔ. Για τα στρατευμένα παιδιά βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας.

Πηγή:ethnos.gr