Ε.Β.Ε.Α. – Ηλεκτρονική υποβολή οικονομικών καταστάσεων και τακτικών Γενικών Συνελεύσεων

ΕΒΕΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι οι Ανώνυμες Εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως ,έκθεση ελεγκτών κλπ), καθώς επίσης και τις αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων (έγκριση οικονομικών καταστάσεων, εκλογή ΔΣ κλπ), για την αποφυγή ταλαιπωρίας και για την συντομότερη διεκπεραίωσή τους από την Υπηρεσία του ΓΕΜΗ. 

Επισημαίνεται, ότι οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική υποβολή των παραπάνω πράξεων, θα πρέπει να αποστείλουν στο πρωτόκολλο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα την αίτηση και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που ανέβασαν ηλεκτρονικά.

www.taxheaven.gr