Αποφύγετε τις παγίδες της φορολογικής δήλωσης

Σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για το παγκόσμιο εισόδημά του το οποίο έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.

Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκεινται κάθε φυσικό πρόσωπο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τη συνήθη διαμονή του ή τον τόπο κατοικίας του.

Συνήθης Διαμονή: Θεωρείται στην Ελλάδα εάν υπερβαίνει τις 183 μέρες συνολικά μέσα στο ίδιο έτος, το βάρος της απόδειξης το φέρει ο φορολογούμενος.

Εξαιρούνται:

1. Τα φυσικά πρόσωπα που υπηρετούν εκτός Ελλάδας και είναι λειτουργοί ή συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

2. Όποια φυσικά πρόσωπα εργάζονται εκτός Ελλάδας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) με θεσμικό όργανο της ΕΕ ή Διεθνή Οργανισμό, θεωρείται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και τα μέλη της οικογένειάς τους που τα βαρύνουν εκτός εάν έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος στο οποίο υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισοδημά τους και το κράτος αυτό ανήκει στον κατάλογο περί ΜΗ συνεργάσιμων κρατών (δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ και δεν είναι στον κατάλογο του ΟΟΣΑ για ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα κ.λπ.).

ΔΕΝ θεωρείται προστατευόμενο μέλος και βαρύνει το φορολογούμενο ΑΝ το ανήλικο παιδί ΑΠΟΚΤΑ εισόδημα από εμπορικές – γεωργικές επιχειρήσεις ή αμοιβές από ελευθέριο επάγγελμα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ποσού εισοδήματος, ΕΚΤΟΣ εάν τα παραπάνω δικαιώματα τα απέκτησε το ανήλικο παιδί από κληρονομιά.

Kωδικοί 327-328

Σημειώστε “X” στη λέξη “NAI” αν ο ίδιος ή η σύζυγός σας υποβάλετε δήλωση για πρώτη φορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΝ οι 18άρηδες να συμπληρώσουν αυτόν τον κωδικό.

Πραγματικό εισόδημα θεωρούνται οι τόκοι καταθέσεων ή τα αντικειμενικά γεωργικά εισοδήματα.

Όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και τόπο κατοικίας τους ή συνήθη διαμονή τους στο εξωτερικό και υπόκεινται σε φόρο ΜΟΝΟ για τα εισοδήματά τους που προκείπτουν στην Ελλάδα, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται τις ΠΟΛ. 1142/2012 και ΠΟΛ. 1145/2012.

Εάν ΔΕΝ προσκομισθούν ή ΔΕΝ προσκομισθούν ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και θα φορολογηθούν για το παγκόσμιο εισόδημά τους στην Ελλάδα.

Οι κάτοικοι εξωτερικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της καθ’ ύλην αρμόδια ΔΟΥ για κατοίκους εξωτερικού (π.χ. ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Όταν ο φορολογούμενος δηλώνει «κάτοικος εξωτερικού» δηλαδή δηλώνει τόπο κατοικίας ή συνήθης διαμονή στο εξωτερικό, έχει υποχρέωση να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (για τις χώρες που έχουμε υπογράψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος ΣΑΔΦΕ).

β) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας και πιστοποιητικό κατοικίας για τις υπόλοιπες χώρες.

γ) Εάν δεν μπορεί να προσκομιστεί τίποτα από τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά τότε θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από τη χώρα προέλευσης του ίδιου αλλά και των μελών της οικογένειάς του για να αποδείξει τον ισχυρό δεσμό του με τη χώρα προέλευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν τα δικαιολογητικά ΔΕΝ υποβληθούν ή υποβληθούν ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ, θεωρείται ότι είναι κάτοικος Ελλάδας και θα φορολογηθεί για το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ του στην Ελλάδα.

Οι κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να υποβάλλουν, ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ (πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους και ΟΧΙ πέραν της λήξης του οικείου οικ. έτους), σε φυσική μορφή, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι ΕΙΝΑΙ κάτοικοι εξωτερικού, μέσω του φορολογικού εκπροσώπου τους, στην καθ’ ύλην αρμόδια ΔΟΥ όπου ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος εξωτερικού.

Κωδικοί 019-020

Σημειώστε Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ εάν αμοίβεστε με ΑΠΥ (μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών) ΑΛΛΑ στην ουσία είστε μισθωτοί. Θεωρείστε μισθωτοί, αφού αφαιρέσετε τις ασφαλιστικές εισφορές σας ΕΦΟΣΟΝ:

1. Έχετε έγγραφη σύμβαση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας.

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν υπερβαίνουν τα τρία (3).

3. Ή εφόσον υπερβαίνουν τα τρία ΦΠ ή νομικά πρόσωπα 75% των ακαθαρίστων εσόδων τους ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ από ένα (1) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει αυτές τις υπηρεσίες.

Για να ΜΗΝ επιβαρυνθείτε με το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος που ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή 500 ευρώ και όχι 650 ευρώ, ΜΗ ξεχάσετε να σημειώσετε Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΕΠΕΙ να αναγραφεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται το 75% των ακαθαρίστων εσόδων.

Κωδικοί 911-912

Σημειώνετε με Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ εάν ο ίδιος ή η σύζυγός σας είστε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Από το έτος 2013 και μετά, οι αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, φορολογούνται με αναλογικούς συντελεστές 15% και 10% αντίστοιχα.

Ο τρόπος αυτός φορολόγησης ισχύει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για αυτά τα πρόσωπα και ΔΕΝ τους παρέχεται η δυνατότητα να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και δεν συμπληρώνεται ο κωδικός 049 (αποδείξεις).

Το συνολικό ποσό των καθαρών αποδοχών σας, όπως αυτό προκύπτει από τις βεβαιώσεις των εργοδοτών σας, θα τις δηλώνετε στους κωδικούς 343-344.

Η έκπτωση των 200 ευρώ λόγω αναπηρίας πάνω από 67% ΙΣΧΥΕΙ για όλες τις κλίμακες φορολογίες για όλα τα εισοδήματα από όποια πηγή και αν προέρχονται.

Δεν υπολογίζουμε εισόδημα για την χρήση ΕΙΧ ατομικής επιχείρησης.

Ειδικά για το έτος 2013 οι μισθωτοί που ΔΕΝ εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ επίσχεση εργασίας ή πτώχευση στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών, στην βεβαίωση θα πρέπει να γράφονται ξεχωριστά οι εισπραχθέντες αποδοχές και χωριστά οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές θα φορολογηθούν δε μόνο για τις αποδοχές που εισπράχθηκαν.

Επίσης ο φόρος που έχει παρακρατηθεί θα επιμερίζεται ανάλογα.

Οι μισθωτοί που δεν τους χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών λόγω επίσχεσης εργασίας ή λόγω πτώχευσης του εργοδότη ή για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κατάληψη) θα υποβάλλουν φορολογική δήλωση χωρίς να περιλάβουν σε αυτή αυτές τις αποδοχές, θα πρέπει όμως να υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο δεν τους χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη τους.

Κωδικοί 303-304

Γράφονται τα αντίστοιχα ποσά από κύριες συντάξεις που λάβατε από κύρια ταμεία συντάξεων. Αν στη βεβαίωση αποδοχών περιλαμβάνεται εκτός από την κύρια σύνταξη και επικουρική, αλλά σε ξεχωριστή σειρά η κάθε μια, τότε στους συγκεκριμένους κωδικούς 303-304 θα γραφεί μόνο το ποσό της κύριας σύνταξης και το ποσό της επικουρικής θα γραφεί στους κωδικούς 321-322.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στους κωδικούς αυτούς ΔΕΝ θα γραφεί το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.), το οποίο θα γραφεί στους κωδικούς 305-306 στην τρίτη σελίδα του εντύπου Ε1.

Κωδικοί 317-318

Στους κωδικούς αυτούς γράφονται, τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο 2013 σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές ή άλλους αμειβομένους αθλητές από τις Π.Α.Ε., Τ.Α.Κ., ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κ.λπ. από την υπογραφή των συμβολαίων μεταγραφής ή ανανέωσης που υπογράφηκε μετά την 1-1-2010.

Στην περίπτωση που υπογράψατε τέτοια συμβόλαια στους κωδικούς αυτούς θα γράψετε ποσό που προκύπτει από την διαίρεση της αξίας του συνόλου του συμβολαίου δια τα έτη που διαρκεί το συμβόλαιο. Tο ποσό του φόρου θα γραφεί στους κωδικούς 609-610 του πίνακα 8.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επίσης σε αυτούς τους κωδικούς θα γράφει και το ειδικό επίδομα του ΟΑΕΔ που δίνεται στους άνεργους προβληματικών επιχειρήσεων (Ν. 1892/1990).

Κωδικοί 307-308

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μπορείτε να φορολογηθείτε για τα εισοδήματά σας με την κλίμακα των μισθωτών ΕΦΟΣΟΝ συντρέχουν ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΑ οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να έχετε έγγραφη σύμβαση, είτε με φυσικά είτε με νομικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας και

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δέχονται τις υπηρεσίες σας ΔΕΝ υπερβαίνουν τα τρία (3) ή ΕΦΟΣΟΝ τα υπερβαίνουν το 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματός σας από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσίας ή από ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει τις υπηρεσίες αυτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Έχετε δικαίωμα να αφαιρέσετε ΜΟΝΟ τις ασφαλιστικές σας εισφορές από τα ακαθάριστα έσοδά σας και ΚΑΝΕΝΑ άλλο έξοδο.

 

Κωδικοί 343-344

Αναγράψτε εισοδήματα που δεν περιλαμβάνονται στους κωδικούς 301 έως 312.

Σε περίπτωση που τα εισοδήματά σας δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω κωδικούς αναγράψτε τα ποσά βάση των βεβαιώσεων των εργοδοτών που θα έπρεπε να την έχει στείλει ηλεκτρονικά βάση της ΠΟΛ. 1093/2014.

Εάν ο εργοδότης ΔΕΝ αποστείλει την βεβαίωση ηλεκτρονικά, θα πρέπει εσείς να συμπληρώσετε αυτόν τον κωδικό (σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κληθείτε να στείλετε στην ΔΗΛΕΔ τις σχετικές βεβαιώσεις ή στην αρμόδια ΔΟΥ για έλεγχο).

Σε περίπτωση που είναι λάθος η βεβαίωσή σας πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εργοδότη για να γίνει διόρθωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι αξιωματικοί και το ελληνικό κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού δηλώνουν σ’ αυτούς τους κωδικούς τις καθαρές τους αποδοχές όπως αυτές προκύπτουν από τις βεβαιώσεις των εργοδοτών τους.

Ειδικά για τη χρήση 2013 (οικ. έτος 2014), τα δηλωθέντα εισοδήματα από Ατομική γεωργική επιχείρηση φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών -συνταξιούχων αλλά ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ.

Δηλαδή το εισόδημα αυτό ΔΕΝ συναθροίζεται με τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις για να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος.

Για το εισόδημα αυτό όμως υπάρχει ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ προσκόμισης αποδείξεων (κωδικός 049) για να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης του φόρου.

Όταν ο φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες – συντάξεις και από γεωργικές επιχειρήσεις θα υπολογισθεί ο συνολικός φόρος (και από τις δυο πηγές ξεχωριστά) και μετά θα έχει τη μείωση του φόρου με βάση την προσκόμιση αποδείξεων (το 25% του δηλωμένου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος).

Οι νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες που έκαναν δήλωση έναρξης επιτηδεύματος με΄τα την 1-1-2013 για τα τρία (3) πρώτα χρόνια της άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου του παραπάνω πίνακα ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ κατά 50% και ΜΟΝΟ με την προϋπόθεση ότι το είσοδημα είτε από ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα ΔΕΝ υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, δηλαδή ο συντελεστής 26% μειώνεται στο 13%.

Κωδικoί 415-416

Γράφονται οι ζημιές που προέρχονται από προηγούμενα χρόνια από άσκηση ατομικής επιχείρησης και υπάρχει δικαίωμα μεταφοράς τους για 5 χρόνια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τυχόν ζημιά που προέρχεται από προηγούμενα χρόνια για τα οποία έχετε φορολογηθεί με βάση τις ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες ΔΕΝ μεταφέρεται για συμψηφισμό σ’ αυτούς τους κωδικούς.

Κωδικoί 423-424

Γράφονται οι ζημιές που προέκυψαν κατά το έτος 2013 ή προηγούμενων χρόνων που έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε για συμψηφισμό.

Στην περίπτωση «αυτοελέγχου» η ζημιά μηδενίζεται, επομένως στους κωδικούς αυτούς δε γράφεται κανένα ποσό ζημιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τυχόν ζημιά που προέρχεται από προηγούμενα χρόνια για τα οποία έχετε φορολογηθεί με βάση τις ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες ΔΕΝ μεταφέρεται για συμψηφισμό σ’ αυτούς τους κωδικούς.

Κωδικοί 515-516

Γράψτε το υπόλοιπο της ζημιάς που προέκυψε από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην Ελλάδα και έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε για συμψηφισμό από τη χρήση αυτή προηγούμενο οικονομικό έτος (ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1-1-2010 και μετά).

Σε περίπτωση που έχετε περαιώσει με «αυτοέλεγχο» και από τα τηρούμενα βιβλία προκύπτει ζημιά αυτή η ζημιά δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στις επόμενες χρήσεις, μηδενίζεται επομένως δεν θα συμπεριλάβετε τη ζημιά αυτή σε αυτούς τους κωδικούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τυχόν ζημιά που προέρχεται από προηγούμενα χρόνια για τα οποία έχετε φορολογηθεί με βάση τις ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες ΔΕΝ μεταφέρεται για συμψηφισμό σ’ αυτούς τους κωδικούς.

Κωδικοί 517- 518

Γράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματος. Εάν κάνετε «αυτοέλεγχο» θα γράψετε τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου όπως τα προσδιορίσατε στο έντυπο Ε3.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στον κωδικό αυτό ΔΕΝ περιλαμβάνονται έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητα στο εξωτερικό.

Παράλειψη του υπόχρεου να υποβάλλει δήλωση μέχρι το τέλος του οικείου οικ. έτους και να αναγράψει τη ζημιά που προέκυψε στο ίδιο οικ. έτος του ΣΤΕΡΕΙ το δικαίωμα συμψηφισμού για τα επόμενα 5 έτη.

Τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και εισοδήματα από ελεθέρια επαγγέλματα φορολογούνται από το 1ο ευρώ.

Επίσης: α) ΔΕΝ δικαούνται έκπτωση από τις αποδείξεις (κωδικός 049) και

β) ΔΕΝ δικαιούνται έκπτωση για ιατρικές – νοσοκομειακές, φαρμακευτικές δαπάνες.

Κωδικoί 109-110

Ενοίκια από βιομηχανοστάσια, εμπορικά κέντρα που επέλεξαν υπαγωγή σε Φ.Π.Α.

Γράφεται το σύνολο των ενοικίων αυτών των περιπτώσεων, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Eπίσης γράψτε και τα ποσά της άυλης εμπορικής αξίας κατά κατηγορία ακινήτου που καταβλήθηκαν από το μισθωτή πέρα από τα ενοίκια, κατά τη μίσθωση του ακινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στους κωδικούς 103-110 γράφονται τα ενοίκια των ακινήτων ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ή όχι που ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και μετά.

Κωδικoί 175-176

Στους κωδικούς αυτούς γράφεται το σύνολο των μισθωμάτων που αποκτήθηκαν μέσα στο 2013 από την εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως κατοικίες και των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα. Το εισόδημα αυτό πρέπει να έχει γραφεί αντίστοιχα και στους κωδικούς 103-104, 111-112 και 129-130 του ίδιου πίνακα.

Στους κωδικούς αυτούς γράφουμε το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιοδήποτε ακινήτου και για επαγγελματική ή εμπορική χρήση, ανεξάρτητα της επιφάνειας του (συμπεριλαμβάνονται και οι γαίες), εφόσον με το εισόδημα αυτό έχουν συμπληρωθεί οι αντίστοιχοι κωδικοί αυτού του πίνακα, κωδικοί 121-122, 105-106, 107-108, 109-110, 101-102, 909-910, 111-112, 123-124, 103-104 και 129-130.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε αυτούς τους κωδικούς ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται το εισόδημα από ακίνητα που αποκτούν εταιρείες – κοινωνίες – κοινοπραξίες κ.λπ. που φορολογούνται με το άρθρο 10 του ΚΦΕ.

Κωδικoί 291-292

Γράφεται το καθαρό εισόδημα που προέρχεται από την Eλλάδα από τόκους κάθε έντοκου τίτλου κατάθεσης ή εγγύησης οι οποίοι έγιναν ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί ή η χρονολογία εξαργύρωσης τους ορίστηκε μέσα στο 2013.

Επίσης γράφονται οι τόκοι που προέρχονται από δικαστική απόφαση και έχουν καταβληθεί μέσα στο 2013 ή δεν έχουν μεν καταβληθεί αλλά έχουν πιστωθεί μέσα στο έτος αυτό.

ΔΕΝ γράφονται οι τόκοι που χαρακτηρίζονται σαν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα, όπως είναι για παράδειγμα οι τόκοι συναλλαγματικών και γραμματίων από εμπορικές συναλλαγές.

Επίσης γράφεται το εισόδημα που προέκυψε κατά την χρήση 2013 από τη μεταβίβαση ή λήξη αλλοδαπών εταιρικών ομολόγων και ομολόγων του ελληνικού δημοσίου σε τιμή ανώτερη της τιμής κτίσης τους, καθώς επίσης και αυτό που προέκυψε από την μεταβίβαση ή λήξη των εταιρικών ημεδαπών ομολόγων από την 29-2-2012 και μετά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΕΝ θα συμπληρωθεί εισόδημα από κινητές αξίας ημεδαπής προέλευσης που φορολογήθηκαν ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή αυτά τα εισοδήματα από κινητές αξίες που καταβλήθηκαν ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ.

Κωδικοί 211-218-225

Γράψτε την επιφάνεια της κατοικίας. Στην επιφάνεια αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια του κύριου χώρου της κατοικίας. Σε περίπτωση μονοκατοικίας επιπλέον λαμβάνεται η τυχόν επιφάνεια των βοηθητικών χώρων του λεβητοστασίου και του κλιμακοστασίου, ανεξάρτητα αν η μονοκατοικία είναι σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ή όχι η επιφάνεια των κύριων χώρων της κατοικίας πρέπει να είναι σε ακέραιο αριθμό. Αν υπάρχει δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείστε στον αμέσως πλησιέστερο ακέραιο αριθμό π.χ. 96,4 γράψτε 96 ή 97,5 γράψτε 98.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σ’ αυτούς τους κωδικούς θα πρέπει να συμπεριλάβετε και τους χώρους που έχετε νομιμοποιήσει μέσα στο έτος 2013 με το Ν. 4178/13.

Κωδικοί 212-219-226

Γράψτε αθροιστικά την επιφάνεια των ιδιόκτητων ή μισθωμένων χώρων του γκαράζ και της αποθήκης που είναι ανεξάρτητοι π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας οικοδομής. Σε περίπτωση δεκαδικών ισχύουν όσα αναφέρονται στον προηγούμενο κωδικό 211 (κύριοι χώροι).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δεν περιλαμβάνονται οι χώροι στάθμευσης στην πυλωτή.

Για τις εξοχικές κατοικίες ΔΕΝ ισχύει πλέον ο περιορισμός της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης σε 3 μήνες το έτος. Επίσης οι ΚΕΝΕΣ κατοικίες δεν συμπληρώνονται στον πίνακα 5 στο έντυπο Ε1 αλλά στο έντυπο Ε2 και θα πρέπει να αποδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου ότι είναι κενά.

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που προσδιορίζεται με βάση τα m2 μιας ή περισσότερων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 1/2 της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, δηλαδή στο 50%.

Οι νομιμοποιήσεις ημιυπαίθριων χώρων με το Ν. 3843/10 και οι αυθαίρετες κατασκευές και οι αλλαγές χρήσεων με του Ν. 3843/10 και Ν. 4178/13 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους κωδικούς 231-232-233.

Τα παιδιά που φιλοξενούνται από τους γονείς, στο σπίτι των γονιών τους, όπως επίσης και οι γονείς που φιλοξενούνται στα σπίτια των παιδιών τους ΔΕΝ επιβαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης της οικίας που διαμένουν η οποία βαρύνει τους γονείς ή τα παιδιά αντίστοιχα που ιδιοκατοικούν. Η φιλοξενεία δεν αφορά την δωρεάν παραχώρηση.

Η φιλοξενία δηλώνεται στον πίνακα 6 σημειώνοντας Χ στην ένδειξη ΝΑΙ και στον κωδικό 092 ενώ η δωρεάν παραχώρηση δηλώνεται στο Ε2 του παραχωρητή και στο Ε1 αυτού που κάνει τη χρήση του ακινήτου.

Παράδειγμα

1. Πατέρας δίνει με δωρεάν παραχώρηση ένα διαμέρισμα στην κόρη του για να μείνει με την οικογένειά της. Ο πατέρας θα δηλώσει στο Ε2 την δωρεάν παραχώρηση και η κόρη στο Ε1 στον πίνακα 5 και θα έχει την ετήσια αντικειμενική δαπάνη.
2. Στο πατρικό σπίτι που μένει ο πατέρας, μένουν μαζί του η κόρη του με την οικογένειά της. Η κόρη στη δική της φορολογική δήλωση Ε1 θα συμπληρώσει τον πίνακα 6 και στον κωδικό 092 και τα πλήρη στοιχεία του πατέρα (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ) καθώς και τα m2 του σπιτιού και τους μήνες που μένει με τον πατέρα της (φιλοξενία) και ο πατέρας θα δηλώσει στον πίνακα 5 τα στοιχεία της ιδιοκατοικούμενης κατοικίας.

Σε αυτή την περίπτωση την ετήσια αντικειμενική δαπάνη την επιβαρύνεται ο πατέρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δωρεάν παραχώρηση από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα από παιδιά σε γονείς αφορά ΜΟΝΟ την πρώτη κύρια κατοικία και όχι δευτερεύουσες και εξοχικές κατοικίες.

Για τα σκάφη που δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν συμπληρώνονται οι κωδικοί 711-714 αλλά απλώς συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία των ενδείξεων 1δ του πίνακα 5 (ΑΦΜ του κυρίου ή του κατόχου, αριθμός και λιμάνι νηολογίου κ.λπ.)

 

Για τις δαπάνες 4 και 5 που αφορούν τα ακίνητα έχουμε ΑΝΑΣΤΟΛΗ από 17-12-2010 εως 31-12-2013 του τεκμηρίου αγοράς, όμως δηλώνονται στους κωδικούς 735-736.

Κωδικοί 723-724

Στους κωδικούς αυτούς θα συμπεριλάβετε και τα ποσά των δόσεων που καταβάλλατε μέσα στο έτος 2013 για συναλλαγές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια (π.χ. αγορά αυτοκινήτου).

ΔΕΝ αποτελούν τεκμήριο αγοράς ο αδρευτικός εξοπλισμός γεωργικής εκμετάλλευσης ο πάγιος εξοπλισμός επαγγελματικής χρήσης που αποκτώνται από πρόσωπα που ασκούν εμπορική – γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, καθώς επίσης και όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας.

Κωδικοί 727-728

Γράφεται το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που καταβάλλεται κατά το έτος 2013 για τοκοχρεολυτική απόσβεση οποιουδήποτε δανείου και πιστώσεων γενικά, έστω και αν αφορά δάνειο για αγορά Α κατοικίας

Στους ίδιους κωδικούς γράφονται τα τοκοχρεολύσια γενικά πιστωτικών καρτών για αγορά ΜΗ καταναλωτικών αγαθών (που γράφονται στους κωδικούς 719 έως 724, δηλαδή αγορά αυτοκινήτου, πίνακες ζωγραφικής, αγορά χαλιών κτλ).

Σε περίπτωση αναγραφής ποσού στους παραπάνω κωδικούς (727-728) εάν υπάρχουν και τόκοι υπερημερίας θα συμπεριληφθούν και αυτοί.

Επίσης στους κωδικούς αυτούς θα αναγράψετε τυχόν ποσά που κατά το 2013 καταβάλατε για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, είτε προς εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες των οποίων είστε μέλη ή μέτοχοι, ή οπουδήποτε αλλού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στους παραπάνω κωδικούς γράψτε για τις αγορές των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους κωδικούς 719-724 και για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή την κατασκευή πισίνας τις οποίες εξοφλήσατε με πιστωτικές κάρτες, ενώ τα ποσά που καταβάλατε για τα ίδια περιουσιακά στοιχεία σε μετρητά γράψτε τα στους κωδικούς 719 έως 724 ή 735-736.

Στα αναγραφόμενα ποσά των κωδικών 659-660-653-654-667-668 θα υπολογισθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 29 Ν. 3986/11).

Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 έως 58 του Ν. 2238/94 στο εισόδημα που υπόκεινται σε φόρο μέσα στο ίδιο έτος. Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.

Κωδικοί 609-610

Γράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στις αμοιβές της περίπτωσης 4 του Πίνακα 4Α, εφόσον θέλετε τα εισοδήματά σας να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ποσά που εισέπραξαν ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές προπονητές και άλλοι αμειβόμενοι αθλητές από ποδοσφαιρικές ΑΕ ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας, το επίδομα ανέργων που δίνετε από τον ΟΑΕΔ (του Ν. 1892/1990 αρθρο 33 παρ. 2 και 3).

Ο φόρος των παραπάνω περιπτώσεων γράφετε στούς κωδικούς 609-610 του πίνακα 8 ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ στους κωδικούς 313-314 του ίδιου πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε αυτούς τους κωδικούς σε καμία των περιπτώσεων δεν αναγράφεται ο φόρος των ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ακομη και αν η βεβαίωση αποδοχών έχει μόνο παρακρατηθέντα φόρο.

Κωδικοί 333-334

Γράψτε το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρο 29 Ν. 3986/11) που σας παρακρατήθηκε το 2013 και προκύπτει από τις βεβαιώσεις αποδοχών σας. Στις φετινές δηλώσεις θα δείτε οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι προσυμπληρωμένους αυτούς τους κωδικούς. Καλό θα ήταν να ελέγξετε από τη βεβαίωση αποδοχών σας εάν είναι σωστά τα αναγραφόμενα ποσά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν δεν συμπληρώσετε αυτούς τους κωδικούς θα ξαναπληρώσετε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Κωδικοί 345-346

Γράψτε το φόρο που αναλογεί στην περίπτωση που έχετε συμπληρώσει τους κωδικούς 343-344 της 1ης σελίδας του εντύπου και στην ένδειξη 4Α8 και δεν είναι προσυμπληρωμένοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΕΝ αναγράφονται σ’ αυτούς τους κωδικούς οι αναλογούντες φόροι που είναι ήδη προσυμπληρωμένοι στους κωδικούς 313-314 του πίνακα 8.

Κωδικοί 347-348

Γράψτε το φόρο που παρακρατήθηκε στην περίπτωση που έχετε συμπληρώσει τους κωδικούς 343-344 της 1ης σελίδας του εντύπου Ε1 και στην ένδειξη 4Α8 και δεν είναι προσυμπληρωμένοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΕΝ αναγράφονται σε αυτούς τους κωδικούς οι παρακρατηθέντες φόροι που είναι ήδη προσυμπληρωμένοι στους κωδικούς 315-316 του πίνακα 8.

Κωδικοί 846-847-848-849

Συμπληρώστε τον ΑΜΚΑ (αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης) των παιδιών που συνοικούν μαζί σας και σας βαρύνουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τα ενήλικα παιδιά (πάνω από 18 ετών) που είναι προστατευόμενα συμπληρώνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ.

Στους κωδικούς 995-996 γράφουμε τις επιδοτήσεις επί της παραγωγής που λαμβάνουν οι αγρότες που γράφονταν στους κωδικούς 659-660 και οι οποίες επιδοτήσεις ΔΕΝ καλύπτουν τεκμήρια αλλά εχουν εισφορά αλληλεγγύης.

Όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν από το εισόδημα του ενός συζύγου δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος από το άθροισμα των μειώσεων (ιατρικών δαπανών κ.λπ. – χρηματικών ποσών λόγω δωρεών και χορηγιών – της αξίας ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων) και της αναπηρίας (200 ευρώ), το άθροισμα αυτό ή η διαφορά που προκύπτει ΔΕΝ μειώνει το φόρο του άλλου συζύγου.

β) Για την σύζυγο, η οποία έχει εισόδημα από το οποίο προκύπτει φόρος οι μειώσεις όπως αναφέρονται παραπάνω που αφορούν την ίδια και τα έξοδα νοσοκομειακής – ιατρικής περίθαλψης που αφορούν παιδιά από προηγούμενο γάμο, τα παιδιά χωρίς γάμο, τους γονείς της και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από το δικό της φόρο που προκύπτει βάση της κλίμακας.

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ σε αυτή την περίπτωση, ΜΕΙΩΝΟΥΝ τον φόρο του άλλου συζύγου. Τα ποσά των μειώσεων που αφορούν τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν.

Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα ΔΕΝ προκύπτει για τον φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και η μείωση φόρου λόγω αναπηρίας που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει, μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα τον άλλο σύζυγο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν το συνολικό ποσό των μειώσεων είναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ του φόρου, ο οποίος προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του, η διαφορά ΔΕΝ επιστρέφεται ΟΥΤΕ συμψηφίζεται

Οι μισθώσεις των αγρών θεωρούνται επαγγελματικές μισθώσεις και έχουν συμπληρωματικό φόρο 3%.

www.forologikanea.gr