Αλλαγές στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης

Εντός του έτους στο οποίο βεβαιώνεται, και όχι με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, θα εισπράττεται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για το σύνολο των αποδοχών των φυσικών προσώπων, βάσει των αλλαγών που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. 

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», αυτό που σήμερα ισχύει μόνο για τους μισθωτούς, δηλαδή η μηνιαία καταβολή, θα επεκταθεί και σε ελεύθερους επαγγελματίες και «μπλοκάκια». 

Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν επικουρικές συντάξεις, θα πληρώνουν σε διάστημα 12 μηνών το σύνολο της εισφοράς, καθώς τα Ταμεία θα στέλνουν τα σχετικά στοιχεία στο ΥΠΟΙΚ και από την κύρια σύνταξη θα παρακρατείται το σύνολο του ποσού. 

Για τους μισθωτούς με μπλοκάκια, η εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογίζεται μηνιαίως επί των αποδοχών τους ως εξής: η εταιρεία από την οποία ο υπόχρεος πληρώνεται με μπλοκάκι θα στέλνει τα στοιχεία των μηνιαίων αμοιβών στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, όπως και η εταιρεία από την οποία ο υπόχρεος αμείβεται ως μισθωτός. Τα δύο ποσά θα αθροίζονται και η εισφορά θα υπολογίζεται και από τις δύο -ή περισσότερες- πηγές. Στη συνέχεια η παρακράτηση θα γίνεται κάθε μήνα, από την επιχείρηση με την οποία ο υπόχρεος έχει μισθωτή σχέση εργασίας. 

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» είναι πιθανό να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία επιμερισμού και για το τέλος επιτηδεύματος. 

Με τον τρόπο αυτό, το ΥΠΟΙΚ επιδιώκει να αυξήσει την εισπραξιμότητα των φόρων στο 100%.

Πηγή: www.capital.gr