Πλήρωσε τον ΦΠΑ μόνο όταν το εισπράξεις

Ένα νέο σύστημα καταβολής των οφειλών του ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο κάθε επιχείρηση ή κάθε ελεύθερος επαγγελματίας θα έχει την υποχρέωση να αποδίδει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ μόνο εφόσον τον έχει εισπράξει από τους πελάτες, προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στην Βουλή.

Το νέο σύστημα  προβλέπει ειδικότερα ότι αν μια επιχείρηση ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει λάβει από τους πελάτες του, είτε τους ιδιώτες είτε το Δημόσιο, τον ΦΠΑ που αναγράφουν τα τιμολόγια που εξέδωσε δεν θα έχει την υποχρέωση να αποδώσει τον μη εισπραχθέντα ΦΠΑ στο Δημόσιο. Αντιστοίχως, ο κάθε πελάτης της επιχείρησης ή του επαγγελματία δεν θα έχει το δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ για τα ποσά τα οποία δεν κατέβαλε παρά το γεγονός ότι θα έχει στα χέρια του τα σχετικά τιμολόγια.

Το νέο αυτό σύστημα των συμψηφισμών των οφειλών του ΦΠΑ θα αρχίσει να εφαρμόζεται ουσιαστικά από το επόμενο έτος και σε πρώτη φάση θα ισχύσει μόνο για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 500.000 ευρώ. Λίγο αργότερα και εφόσον συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εφαρμογή του μέτρου θα επεκταθεί και σε επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο μέχρι 2 εκατ. ευρώ.

Όταν μία επιχείρηση εκδίδει ένα τιμολόγιο είναι υπόχρεη για την καταβολή του ΦΠΑ μόνο όταν το τιμολόγιο πληρωθεί, σε αντίθεση με το σύστημα των Δεδουλευμένων Πράξεων, όπου ο εκδότης του τιμολογίου είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες, ανεξαρτήτως του το εάν το τιμολόγιο έχει εξοφληθεί ή όχι. Επιπλέον, με το νέο σύστημα των λήπτης των παραστατικών εκπίπτει τον ΦΠΑ μόνο όταν πληρώσει τα παραστατικά.

Η εφαρμογή του συστήματος αυτού αναβάλλει τη φορολογική υποχρέωση επί των πωλήσεων ώστε να συμπίπτει χρονικά με την πληρωμή. Κατά συνέπεια, το σημείο στο οποίο οι φορολογούμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το ΦΠΑ επί των αγορών αναβάλλεται επίσης, έως ότου ο ΦΠΑ έχει πράγματι καταβληθεί στον προμηθευτή. 

Δεν υπάγονται σε αυτό το ειδικό καθεστώς οι παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο, τις εισαγωγές αγαθών, της ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, τις πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών, τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και τις πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται  στο εσωτερικό της χώρας. 

Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς, λόγω του προαιρετικού χαρακτήρα της, προϋποθέτει, την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια φορολογική αρχή. Ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύσει πριν από τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.