Σε ποιες δηλώσεις μπορούν να συμπεριληφθούν τα ποσά που αφαιρούνται από τον φόρο

ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ
1. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ (εμπρόθεσμη) ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (εμπρόθεσμη) και ισχύει ΜΟΝΟ για μισθωτούς και συνταξιούχους
2. ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΡΧΙΚΗ (εμπρόθεσμη) ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (εμπρόθεσμη)
3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΡΧΙΚΗ (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) ή
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη)
4. ΔΩΡΕΕΣ ΑΡΧΙΚΗ (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) ή
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη)