Παγίδα στην εξόφληση του φόρου κληρονομιάς

Τροπολογία, με την οποία δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης του φόρου κληρονομιάς με παραχώρηση τουακινήτου στο Δημόσιο, για όσους ιδιοκτήτες αδυνατούν να τον πληρώσουν, κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών.
 
Σε πρώτη ανάγνωση η τροπολογία κρίνεται θετική, ωστόσο κρύβει μια σημαντική παγίδα, την οποία οφείλουν να προσέξουν οι φορολογούμενοι, καθώς, όπως προβλέπεται, το Δημόσιο δεν οφείλει να επιστρέψει στον ιδιοκτήτη τη διαφορά που προκύπτει. Για παράδειγμα, εάν ένας ιδιοκτήτης ακινήτου οφείλει φόρο κληρονομιάς 10.000 ευρώ και επιλέξει να παραχωρήσει το ακίνητό του με αντικειμενική αξία 80.000 ευρώ, δεν θα πάρει πίσω 70.000 ευρώ.
 
Αναλυτικά η τροπολογία ορίζει:
 
«Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομιάς που οφείλεται. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».