Τι πρέπει να προσέξουμε στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή της δήλωσης

1. Υποβάλλονται μόνο ΑΡΧΙΚΕΣ εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φυσικών προσώπων, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2013. Για φέτος οι δηλώσεις υποβάλλονται από 20/3/2014 έως 30/6/2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι συμπληρωματικές ή τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μετά από 30 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμπληρωματικές ή τροποποιητικές δηλώσεις παλαιών ετών ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ χειρόγραφα στις ΔΟΥ.

2. Πριν από την υποβολή της δήλωσης πρέπει να εξασφαλίσετε κωδικούς πρόσβασης οι οποίοι είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ προσωπικοί.

3. Η απόκτηση των κωδικών γίνεται με απλή αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxisnet.gr ή www.gsis.gr της ΓΓΠΣ και μετά για τα φυσικά πρόσωπα σε οποιαδήποτε εφορία για την παραλαβή του κλειδάριθμου.

4. Δεν χορηγούνται κωδικοί στην περίπτωση που τα δηλωθέντα προσωπικά σας στοιχεία στην αίτηση εγγραφής δεν συμφωνούν με αυτά που τηρούνται στην αρμόδια εφορία.

5. Αν έχετε χάσει τους κωδικούς επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία TAXISNET και υποβάλλεται αίτηση ηλεκτρονικά. Εδώ θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι με το ΝΕΟ ΤΑΧΙS είναι δυσκολο να βρεθούν οι παλαιοί κωδικοί για αυτό θα σας προτείνουμε να υποβάλλετε νέα αίτηση για νέους κωδικούς.

Αφού υποβάλλετε την αίτηση θα πρέπει να παραλάβετε τον κλειδάριθμο από την ΔΟΥ και θα πρέπει να τον ενεργοποιήσετε.

6. Έαν και η συζυγός σας έχει δικούς της κωδικούς για πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες της ΓΓΠΣ, στην περίπτωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος η υποβολή γίνεται με τους κωδικούς του συζύγου.

7. Παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης από τον ίδιο τον φορολογούμενο τυχόν λαθών και παραλείψεων που έχουν γίνει κατά την συμπλήρωση των εντύπων, για τα οποία εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Συνηθισμένες περιπτώσεις στις οποίες ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ είναι:

 Αν έχετε δώσει λανθασμένο e-mail.

 Αν έχετε αλλάξει το e-mail σας κατά το διάστημα μεταξύ αίτησης εγγραφής και ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς να έχετε ενημερώσει εγκαίρως το ΤΑΧΙS ΝΕΤ.

www.forologikanea.gr