Ποια είναι τα προστατευόμενα πρόσωπα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ τα προστατευόμενα πρόσωπα ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

1. Ο σύζυγος ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.

2. Τα ανήλικα ανύπαντρα παιδιά (κάτω από 18 ετών).

3. Τα ενήλικα (πάνω από 18 ετών) παιδιά τα οποία:

α) Δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό (μαθητές, φοιτητές).

β) Δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του και παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) στην Ελλάδα.

γ) Για τα παιδιά που δεν σπουδάζουν και είναι πάνω από 18 ετών, καθώς και τα παιδιά των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄ θεωρούνται ότι είναι προστατευόμενα μέλη μέχρι και για άλλα δύο χρόνια, εφόσον για τα χρόνια αυτά είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

4. Τα ανύπαντρα παιδιά που είναι πάνω από 18 ετών και δεν σπουδάζουν ή δεν είναι άνεργα και υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία ανεξαρτήτως ηλικίας.

5. Παιδιά που είναι ανύπαντρα ή διαζευγμένα ή τελούν υπό χηρεία και έχουν αναπηρία πάνω από 67%.

6. Οι πατεράδες και οι μητέρες και των δύο συζύγων.

7. Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων οι οποίοι:

α) είναι ανύπαντροι,

β) διαζευγμένοι,

γ) τελούν σε κατάσταση χηρείας,εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία από 67% και πάνω.

8. Οι ανήλικοι ορφανοί (κάτω από 18 ετών) από μητέρα και πατέρα, συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού (θείοι, ανήψια, δισέγγονα) και από τους δύο συζύγους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι παραπάνω περιπτώσεις 2 έως 8 θεωρούνται ότι είναι προστατευόμενα μέλη και βαρύνουν τον φορολογούμενο ΕΦΟΣΟΝ μένουν μαζί του και το ετήσιο φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο εισόδημά τους ΔΕΝ υπερβαίνει:

α) το ποσό των 3.000 ευρώ,

β) το ποσό των 6.000 ευρώ εάν έχουν αναπηρία πάνω από 67%.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΕΝ θεωρείται προστατευόμενο μέλος και βαρύνει το φορολογούμενο ΑΝ το ανήλικο παιδί ΑΠΟΚΤΑ εισόδημα από εμπορικές – γεωργικές επιχειρήσεις ή αμοιβές από ελευθέριο επάγγελμα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ποσού εισοδήματος, ΕΚΤΟΣ εάν τα παραπάνω δικαιώματα τα απέκτησε το ανήλικο παιδί από κληρονομιά.

www.forologikanea.gr