Φορολογική δήλωση 2014: Επτά λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

Οι κωδικοί – παγίδες στη φετινή φορολογική δήλωση που μπορούν να οδηγήσουν σε επιπλέον φόρο. Προσοχή στα «μπλοκάκια». Ποιοι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι.

Επτά κωδικούς – παγίδες ενσωματώνουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις και τυχόν απροσεξία των φορολογουμένων μεταφράζεται σε “έξτρα” φόρο.

Στον κωδικό 013-014 για παράδειγμα αν ο φορολογούμενος ξεχαστεί ή δεν θέλει να επισημάνει ότι είναι γεννημένος πριν το 1948 (παρ’ ότι αυτό είναι γνωστό ήδη στην εφορία), η παράλειψη του «Χ» στη λέξη «ΝΑΙ» στοιχίζει ακριβότερα τεκμήρια. Για τους συνταξιούχους τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα κ.λπ. εφαρμόζονται μειωμένα κατά 30%.

Κλασική παγίδα έξτρα φόρου, αποτελεί και ο κωδικός 019-020 όπου δηλώνονται τα «μπλοκάκια». Αν δεν συμπληρωθεί σωστά, ο φορολογούμενος αντί να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών που δικαιούται, θα φορολογηθεί με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών που σημαίνει φόρο 26% από το πρώτο ευρώκαι 33% για εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ.

Έτερος κωδικός – παγίδα, στο 027-028. Αφορά όσους ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν γεννηθεί έως τις 31-12-1951. Όσοι αποκαλύψουν σε αυτόν τον κωδικό την… ηλικία τους κερδίζουν 650 ευρώ. Οι προ του 1950 ασκούντες εμπορική επιχείρηση, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος.

Φέτος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωση του πίνακα 2 του εντύπου Ε1 καθώς στον πίνακα αυτό υπάρχουν συγκεντρωμένες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για το σωστό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.

Τον πίνακα αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών, όσοι κατοικούν σε νησί με πληθυσμό 3.100 κατοίκους προκειμένου να έχουν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών για να έχουν μείωση 30% στα τεκμήρια διαβίωσης, οι νέοι επιτηδευματίες για να φορολογηθούν με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή και να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος, αλλά και όσοι απέκτησαν εισοδήματα ή διαθέτουν ακίνητα στο εξωτερικό.

Ο πίνακας 2 συμπληρώνεται μόνο σε καταφατική περίπτωση, οπότε θα επιλέξετε “X” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ”.

Το Euro2day.gr κατέγραψε και παρουσιάζει επτά κωδικούς –παγίδες που μπορεί να οδηγήσουν σε έξτρα φόρο.

Συγκεκριμένα:

327-328: Επιλέξτε “X” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ”, αν ο ίδιος ή και η σύζυγός σας υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για πρώτη φορά. Υποχρεωτική η συμπλήρωση του έτους γέννησης.

023-024: Επιλέξτε “X” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ” εάν ο ίδιος ή και η σύζυγός σας είστε δημόσιος υπάλληλος που υπηρετείτε στην αλλοδαπή ή υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ή λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μ.Ε.Α., στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή στρατιωτικός που υπηρετείτε στην αλλοδαπή. Επίσης επιλέξτε “X” εάν διαμένετε σε οίκο ευγηρίας ή σε ψυχιατρικό κατάστημα ή είστε φυλακισμένος. Με την συμπλήρωση του συγκεκριμένου κωδικού απαλλάσσεστε από την προσκόμιση αποδείξεων που αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός σας προκειμένου να έχετε τη μείωση φόρου έως 2.100 ευρώ στη φορολογική κλίμακα των μισθωτών.

013-014: Επιλέξτε “X” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ”, εάν εσείς ή και η σύζυγός σας είστε συνταξιούχοι και έχετε γεννηθεί μέχρι 31-12-1948. Για τους συνταξιούχους τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα κ.λπ. εφαρμόζονται μειωμένα κατά 30%.

017-018: Έχετε κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1-1-2013 και μετά. Οι νέοι επιτηδευματίες που το 2013 απέκτησαν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10% και όχι 26%.

Προσοχή: Σε περίπτωση που το εισόδημα υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ τότε εφαρμόζεται η κλίμακα που ισχύει για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες δηλαδή φόρος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% και για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και 33% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Σημειώστε ότι οι νέοι επαγγελματίες και για τα πρώτα 5 χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος.

019-020: Επιλέξτε “X” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ” χωρίς να τίθεται θέμα επιλογής σας, αν εσείς ο ίδιος ή η σύζυγος σας είστε επιτηδευματίας που εκδίδει ΑΠΥ, ασκείτε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελμα και εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

– Έχετε έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες,

– Τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων να προέρχεται από ένα από τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες.

Οι φορολογούμενοι που θα συμπληρώσουν τον συγκεκριμένο κωδικό δεν θα φορολογηθούν με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να εκπέσουν δαπάνες παρά μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές.

027-028: Επιλέξτε “X” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ”, αν εσείς ο ίδιος ή η σύζυγος σας ασκείτε εμπορική επιχείρηση και έχετε γεννηθεί μέχρι και την 31-12-1951. Προσοχή: Με την συμπλήρωση του κωδικού αυτού θα εξαιρεθείτε από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος. Αν ξεχάσετε να τον συμπληρώσετε θα επιβαρυνθείτε με τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.

007-008: Επιλέξτε “X” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ” και στα δύο τετραγωνίδια εάν ο ίδιος και η σύζυγός σας κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι είστε γραμμένοι στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικείτε μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους διαμένει λόγω εργασίας σε άλλον τόπο, δικαιούται την απαλλαγή μόνο ο σύζυγος που ο ίδιος και πιθανόν και η οικογένειά του- τέκνα κ.τλ., κατοικούν μόνιμα στο νησί, οπότε επιλέξτε “X” στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Για τους κατοίκους των νησιών αυξάνεται από 25.000 ευρώ σε 37.500 ευρώ το κλιμάκιο εισοδήματος στο οποίο επιβάλλεται συντελεστής φόρου εισοδήματος 22% στη κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, προκειμένου για φορολογούμενους που κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Αντίστοιχα μειώνονται κατά 40% οι φορολογικοί συντελεστές, για επιχειρήσεις στα νησιά.

www.euro2day.gr