Πως να προστατεύσετε την πρώτη κατοικία σας

Πως να προστατεύσετε την πρώτη κατοικία σας

Χιλιάδες είναι τα νοικοκυριά που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η κύρια κατοικία τους.

Mε το Ν. 4224/2013 δεν κινδυνεύουν όσοι:

– Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 200,000 ευρώ

– Το σύνολο της υπόλοιπης περιουσίας δεν υπερβαίνει τις 270,000 ευρώ και

– Το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 35,000 ευρώ.

Προσοχή: Έπρεπε έως το τέλος Φεβρουαρίου 2014 οι δανειολήπτες να υποβάλλουν μια υπεύθυνη δήλωση προς τα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία οφείλουν.

Όμως οι δανειολήπτες δεν χρειάζεται να πανικοβάλονται διότι αν κοινοποιηθεί επιταγή προς εκτέλεση πχ. διαταγή πληρωμής έχουν προθεσμία δύο μηνών για να υποβάλλουν στην τράπεζα την σχετική υπεύθυνη δήλωση και να προστατευτεί η πρώτη κατοικία.

Σε περίπτωση που δεν πληρούν  τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει είτε να προβούν σε ρύθμιση με την τράπεζα είτε να υπαχθούν στον Νόμο Κατσέλη.

Πηγή www.sknews.gr