«Πονηροί» κωδικοί που κρύβουν πρόσθετους φόρους

Τα τεκμήρια διαβίωσης απειλούν όσους δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, διαμένουν σε μια κατοικία και έχουν ΙΧ μεσαίου κυβισμού

Η λαϊκή ρήση «στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος» θα ισχύσει απόλυτα στις φορολογικές δηλώσεις καθώς νέοι «πονηροί» κωδικοί που έχουν προστεθεί στο φετινό ηλεκτρονικό έντυπο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που μπορεί να κοστίσουν ακριβά σε χρήμα και χρόνο αν δεν συμπληρωθούν σωστά ή υπάρχουν παραλείψεις, ακόμα και λάθη.

Οι μεγάλες παγίδες αφορούν την αναγραφή των τόκων καταθέσεων από το πρώτο ευρώ, καθώς θα υπάρξει υπέρμετρη φορολόγηση για ανέργους και φορολογουμένους με μηδενικά εισοδήματα, στη δήλωση των στοιχείων για τακτοποιημένους αυθαίρετους χώρους που αυξάνει το τεκμήριο των κατοικιών, τα τεκμήρια διαβίωσης που απειλούν όσους δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα και παράλληλα διαμένουν σε μια κατοικία και έχουν ένα αυτοκίνητο μεσαίου κυβισμού.

Επίσης η κατάργηση των περισσότερων εκπτώσεων δαπανών ανεβάζει σημαντικά τον φορολογικό λογαριασμό χιλιάδων μισθωτών και συνταξιούχων, ενώ αποδείξεις θα πρέπει να εμφανίσουν εκτός από τους μισθωτούς – συνταξιούχους, οι αγρότες και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ στη φορολογική κλίμακα.

Ο πίνακας 2 στο Ε1

Φέτος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του πίνακα 2 του εντύπου Ε1 καθώς στον πίνακα αυτόν υπάρχουν συγκεντρωμένες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τον σωστό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.

Τον πίνακα αυτόν θα πρέπει να συμπληρώσουν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών, όσοι κατοικούν σε νησί με πληθυσμό 3.100 κατοίκους προκειμένου να έχουν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών για να έχουν μείωση 30% στα τεκμήρια διαβίωσης, οι νέοι επιτηδευματίες για να φορολογηθούν με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή και να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος, αλλά και όσοι απέκτησαν εισοδήματα ή διαθέτουν ακίνητα στο εξωτερικό. Ο πίνακας 2 συμπληρώνεται μόνο σε καταφατική περίπτωση, οπότε θα επιλέξετε «X» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ».

Ειδικότερα:

Κωδικοί 327-328: Επιλέξτε «X» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν ο ίδιος ή και η σύζυγός σας υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για πρώτη φορά. Υποχρεωτική η συμπλήρωση του έτους γέννησης.

Κωδικοί 023-024: Επιλέξτε «X» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» εάν ο ίδιος ή και η σύζυγός σας είστε δημόσιος υπάλληλος που υπηρετείτε στην αλλοδαπή ή υπάλληλος του υπουργείου Εξωτερικών ή λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μ.Ε.Α., στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή στρατιωτικός που υπηρετείτε στην αλλοδαπή. Επίσης επιλέξτε «X» εάν διαμένετε σε οίκο ευγηρίας ή σε ψυχιατρικό κατάστημα ή είστε φυλακισμένος. Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου κωδικού απαλλάσσεστε από την προσκόμιση αποδείξεων που αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός σας προκειμένου να έχετε τη μείωση φόρου έως 2.100 ευρώ στη φορολογική κλίμακα των μισθωτών.

Κωδικοί 013-014: Επιλέξτε «X» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», εάν εσείς ή και η σύζυγός σας είστε συνταξιούχοι και έχετε γεννηθεί μέχρι 31-12-1948. Για τους συνταξιούχους τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα κ.λπ. εφαρμόζονται μειωμένα κατά 30%.

Κωδικοί 017-018: Εχετε κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1-1-2013 και μετά. Οι νέοι επιτηδευματίες που το 2013 απέκτησαν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10% και όχι 26%. Προσοχή: Σε περίπτωση που το εισόδημα υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, εφαρμόζεται η κλίμακα που ισχύει για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, δηλαδή φόρος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% και για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και 33% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Σημειώστε ότι οι νέοι επαγγελματίες και για τα πρώτα 5 χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος.

Κωδικοί 019-020: Επιλέξτε «X» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» χωρίς να τίθεται θέμα επιλογής σας, αν εσείς ο ίδιος ή η σύζυγός σας είστε επιτηδευματίας που εκδίδει ΑΠΥ, ασκείτε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελμα και εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

-Εχετε έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες.

-Τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων να προέρχεται από ένα από τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες.

Οι φορολογούμενοι που θα συμπληρώσουν τον συγκεκριμένο κωδικό δεν θα φορολογηθούν με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να εκπέσουν δαπάνες παρά μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές.

Κωδικοί 027-028. Επιλέξτε «X» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν εσείς ο ίδιος ή η σύζυγός σας ασκείτε εμπορική επιχείρηση και έχετε γεννηθεί μέχρι και την 31-12-1951. Προσοχή: Με τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού θα εξαιρεθείτε από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος. Αν ξεχάσετε να τον συμπληρώσετε θα επιβαρυνθείτε με τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.

Κωδικοί 007-008: Επιλέξτε «X» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» και στα δύο τετραγωνίδια εάν ο ίδιος και η σύζυγός σας κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας ότι είστε γραμμένοι στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικείτε μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους διαμένει λόγω εργασίας σε άλλον τόπο, δικαιούται την απαλλαγή μόνον ο σύζυγος που ο ίδιος και πιθανόν και η οικογένειά του -τέκνα κτλ.-, κατοικούν μόνιμα στο νησί, οπότε επιλέξτε «X» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Για τους κατοίκους των νησιών αυξάνεται από 25.000 ευρώ σε 37.500 ευρώ το κλιμάκιο εισοδήματος στο οποίο επιβάλλεται συντελεστής φόρου εισοδήματος 22% στην κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, προκειμένου για φορολογουμένους που κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Αντίστοιχα μειώνονται κατά 40% οι φορολογικοί συντελεστές, για επιχειρήσεις στα νησιά.

Κωδικοί 029-030. Επιλέξτε «X» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» εάν εσείς ή και η σύζυγός σας έχετε περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις κτλ.) στο εξωτερικό.

Υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικά

Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος, καθώς και για τους κατοίκους εξωτερικού. Η μοναδική εξαίρεση είναι οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τους κληρονόμους για λογαριασμό αποβιωσάντων.

Πότε οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστά δήλωση

Οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, στα οποία ο φόρος υπολογίζεται χωριστά. Οι σύζυγοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση χωριστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

  • Οταν δεν μένουν μαζί, κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης, λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.
  • Οταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης.
  • Οταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Επίσης, υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης έχουν:

 

  • Ο πατέρας για τα εισοδήματα των ανήλικων παιδιών που φορολογούνται χωριστά. Αν δεν υπάρχει πατέρας ή έχει χάσει τη γονική μέριμνα, την υποχρέωση για υποβολή δήλωσης την έχει η μητέρα.
  • Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, αντίστοιχα.
  • Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
  • Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

Πηγή: www.ethnos.gr