Εφορία: Οι αλλαγές και οι παγίδες στις κατασχέσεις – Εξαιρούνται μισθοί μέχρι 1.500 ευρώ, καταργείται η 24ωρη προστασία για μεγαλύτερα ποσά

Αυξάνεται από τα 1.000 ευρώ στα 1.500 ευρώ το ακατάσχετο όριο μηνιαίου μισθού, μηνιαίας σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος, αλλά καταργείται η προστασία από την κατάσχεση που υπήρχε για ένα 24ωρο από τη στιγμή που γινόταν η κατάθεση του μισθού, της σύνταξης ή του εφάπαξ, ανεξαρτήτως ποσού.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κύριος Χάρης Θεοχάρης, αλλάζει το ακατάσχετο όριο για χρέη προς το δημόσιο. Στο εξής η Εφορία δεν θα μπορεί να ζητήσει κατάσχεση μισθού, σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος, εφόσον το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ το μήνα.

Σε περίπτωση μηνιαίου μισθού ή μηνιαίας σύνταξης ή άλλου μηνιαίου ασφαλιστικού βοηθήματος που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, θα επιτρέπεται η κατάσχεση του ¼ του συγκεκριμένου ποσού, όμως το εναπομένον μετά την κατάσχεση ποσό δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ. Αν δηλαδή κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου εισπράττει μισθό 1.600 ευρώ το μήνα, η Εφορία δεν θα μπορεί πλέον να του κατάσχει κάθε μήνα το ¼ του ποσού των 1.600 ευρώ, δηλαδή 400 ευρώ, αλλά μόνο 100 ευρώ, καθώς το ποσό που πρέπει να απομένει κάθε μήνα στον οφειλέτη μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.500 ευρώ.

Σημειωτέον, ότι με τη ρύθμιση αυτή καταργείται η 24ωρη προστασία από κατάσχεση που ίσχυε ανεξαρτήτως ποσού για τους μισθούς, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές παροχές (π.χ. εφάπαξ) (βλέπε και παρακάτω).

Αυτό σημαίνει ότι η εφορία θα μπορεί να κατάσχει τα ποσά αμέσως μετά την κατάθεση, όχι όμως μέχρι τα 1.500 ευρώ.

Όχι έντυπη κατάσχεση, αλλά μόνο ηλεκτρονική

Η εγκύκλιος περιέχει και ορισμένες προβλέψεις που είναι ανεξήγητες, αν όχι περίεργες, αφού απαγορεύονται μεν οι κατασχέσεις καταθέσεων για οφειλές κάτω των 50 ευρώ μόνο εάν το κατασχετήριο αποσταλεί με τον παραδοσιακό έντυπο τρόπο. Εφόσον όμως το κατασχετήριο είναι ηλεκτρονικό, τότε η κατάσχεση της κατάθεσης επιτρέπεται και για οφειλές κάτω των 50 ευρώ.

Επιπλέον, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

1) Καθιερώνεται, για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου, ακατάσχετο όριο 1.500 ευρώ για τα ποσά των καταθέσεών του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα. Για να ισχύσει η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο υπουργείο Οικονομικών τον συγκεκριμένο λογαριασμό του, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο σύστημα ΤAXISNET. Εάν δηλαδή ο λογαριασμός δεν είναι καταχωρημένος, δεν ισχύει η προστασία.

2) Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων (δηλαδή πραγμάτων που ανήκουν στον οφειλέτη, όπως σπίτια, αυτοκίνητα, κοσμήματα κ.λπ.) οφειλετών του Δημοσίου, στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν ήδη επιβληθεί σε οφειλέτες για χρέη κάτω των 500 ευρώ είναι δυνατό να ακυρωθούν, εφόσον οι οφειλέτες υποβάλουν σχετικές αιτήσεις. Προσοχή, όμως επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, καταθέσεων, ενοικίων και άλλων απαιτήσεων από τρίτους για τις οφειλές αυτές.

3) Δεν θα επιβάλλονται κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ή κατασχέσεις απαιτήσεων εις χείρας τρίτων (καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων και λοιπών εσόδων και εισοδημάτων) σε βάρος φορολογουμένων που οφείλουν στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι του ποσού των 50 ευρώ. Η απαγόρευση αυτή ισχύει εφόσον το κατασχετήριο είναι έντυπο, αλλά, όπως προαναφέρθηκε, οι κατασχέσεις καταθέσεων με ηλεκτρονικά κατασχετήρια επιτρέπονται.

Οι παγίδες

Με λίγα λόγια οι νέες ρυθμίσεις κρύβουν τις εξής παγίδες:

1) Για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο μέχρι 500 ευρώ θα εξακολουθούν να επιβάλλονται στους οφειλέτες τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που προβλέπουν κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων ή εσόδων .

2) Οι κατασχέσεις καταθέσεων με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αποστολής των κατασχετηρίων εξακολουθούν να επιτρέπονται και για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο από 0,01 έως και 50 ευρώ. Δηλαδή η Εφορία εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να κατάσχει ποσά από καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις, ενοίκια κ.λπ. εισοδήματα ή έσοδα των οφειλετών και γι’ αυτές τις μικροοφειλές.

Καταργείται η 24ωρη προστασία

3) Μέχρι τις 6-4-2014, ολόκληρα τα ποσά των μισθών, των συντάξεων και των λοιπών ασφαλιστικών παροχών, όπως το εφάπαξ, ήταν ακατάσχετα για χρονικό διάστημα 24 ωρών από τη στιγμή που καταβάλλονταν στους δικαιούχους μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών. Η 24ωρη προστασία ίσχυε χωρίς κανένα όριο ποσού, δηλαδή για το σύνολο των καταβαλλόμενων ποσών και για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αν περνούσαν όμως 24 ώρες και οι δικαιούχοι δεν έκαναν ανάληψη, τότε εφόσον όφειλαν στο Δημόσιο η Εφορία είχε δικαίωμα να κατάσχει ακόμη και ολόκληρα τα κατατεθειμένα ποσά των μισθών, των συντάξεων και των ασφαλιστικών παροχών ανάλογα με το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δικαιούχων. Το καθεστώς αυτό ίσχυε βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Από τις 7-4-2014, έπαψε να ισχύει η παράγραφος 3 του άρθρου 982 του ΚΠοΛΔ και στη θέση της ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις του ΚΕΔΕ που προβλέπουν γενικό ακατάσχετο όριο 1.500 ευρώ για έναν μόνο τραπεζικό λογαριασμό κάθε οφειλέτη του Δημοσίου. Συνεπώς, αν ο οφειλέτης του Δημοσίου εισπράττει από αυτόν τον λογαριασμό τους μισθούς του ή τις συντάξεις του ή οποιαδήποτε άλλα ασφαλιστικά βοηθήματα, όπως π.χ. το εφάπαξ, τότε τα ποσά αυτά προστατεύονται από τις κατασχέσεις της Εφορίας μέχρι του ύψους των 1.500 ευρώ.

Αν υπερβαίνουν το όριο των 1.500 ευρώ, όπως συνήθως συμβαίνει κυρίως με το εφάπαξ, τότε η Εφορία μπορεί να κατάσχει το υπερβάλλον ποσό όποιο κι αν είναι αυτό και μέχρι να καλύψει το ύψος των οφειλών του! Αν ένας οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει δύο ή περισσότερους μισθούς ή συντάξεις σε δύο ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, προστατεύεται πλέον μέχρι του ορίου των 1.500 ευρώ για τα ποσά που λαμβάνει σε έναν μόνο λογαριασμό. Τα ποσά που λαμβάνει μέσω των άλλων λογαριασμών μπορούν πλέον να κατασχεθούν από το πρώτο ευρώ, οποτεδήποτε!

www.money-money.gr