Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου

Μετά και την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου (πλέον νόμος 4254/2014), έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές και στην καταβολή του Φ.Π.Α. Επειδή πολλοί συνάδελφοι έχουν μπερδευτεί με τις αναρίθμητες αλλαγές σας παραθέτουμε όσα έχουν αλλάξει σχετικά με το θέμα, προκειμένου να υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων.  

α. Η ημερομηνία υποβολής της χρεωστικής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. παραμένει η 20η ημέρα (ή σε περίπτωση αργίας η επόμενη εργάσιμη) του επόμενου μήνα από την περίοδο που αφορά (μήνα ή τρίμηνο).

β. Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήναεμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. 

γ. Ειδικά για τις εμπρόθεσμες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., εάν το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, διατηρείται η δυνατότητα καταβολής του οφειλόμενου ποσού φόρουσε δύο (2) ισόποσες δόσεις, με την διαφορά -σε σχέση με την προγενέστερη διάταξη- ότι, με την νέα ρύθμιση, η δεύτερη δόση δεν επιβαρύνεται με προσαύξηση. 

δ. Στην περίπτωση που καταβληθει ο φόρος σε δυο δόσεις -εφόσον πληρείται η ανωτέρω προϋπόθεση-, το ποσό της πρώτης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής τηςεμπρόθεσμης δήλωσης και η δεύτερη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης μήνα. 

Σημείωση: Να υπενθυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο 
παραμένει η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.

www.taxheaven.gr