Νέα τέλη κυκλοφορίας από το 2015

Δεδομένη θεωρούν στο υπουργείο Οικονομικών την εκ βάθρων αλλαγή του συστήματος υπολογισμού και καταβολής των τελών κυκλοφορίας οχημάτων. Η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών με αντικείμενο τις αλλαγές στη φορολογία του αυτοκινήτου έχει ήδη παραδώσει το πόρισμά της στην ηγεσία του ΥΠΟΙΚ. Μέρος των προτεινόμενων αλλαγών αφορά και τα τέλη κυκλοφορίας. 

Την Πέμπτη το υπουργείο κατέθεσε στη βουλή διάταξη με την οποία ειδικά για φέτος (δηλαδή προσωρινά) δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν καταθέσει πινακίδες κυκλοφορίας να τις παραλάβουν καταβάλλοντας τα τέλη μόνο για τους μήνες που απομένουν έως το τέλος του έτους. Με τέλη χρεώνεται και ο μήνας μέσα στον οποία υποβάλλεται η δήλωση άρσης της ακινησίας. Πιο αναλυτικά, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας διαιρείται με τους δώδεκα μήνες και εφόσον γίνει άρση ακινησίας ο ιδιοκτήτης του ΙΧ καταβάλει όσα δωδέκατα των τελών, όσοι είναι και οι μήνες που απομένουν έως το τέλος του έτους. 

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που έχει ένα ΙΧ 5.000 κυβικών οφείλει ετήσια τέλη 1.300 ευρώ. Αν έχει καταθέσει πέρυσι πινακίδες και τις παραλάβει εντός του Απριλίου θα καταβάλει τα τέλη μόνο για τους εννέα μήνες που απομένουν έως το τέλος του έτους, δηλαδή θα καταβάλλει 975 ευρώ (τέλη=9*1/12 του τέλους που αντιστοιχεί στο όχημα). 

Από το 2015 και μετά τα τέλη θα αλλάξουν. Στα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνοντα τα εξής: 

-η διατήρηση του υπολογισμού των τελών ανάλογα με τους εκπεμπόμενους ρύπους για τα οχήματα που πρωτο-ταξινομήθηκαν από το Νοέμβριο του 2010 και μετά. Ωστόσο, υπάρχει η εισήγηση για μείωση του ορίου ρύπων κάτω από το οποίο δεν καταβάλλονται τέλη. Σήμερα το όριο είναι 100 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακα και οι εισηγήσεις προβλέπουν τη μείωσή τους κάτω από τα 90 ή και 80 γραμμάρια. Δεν είναι ξεκάθαρο αν η μείωση, εφόσον αποφασιστεί, θα ισχύσει αναδρομικά. 

-την καταβολή τελών κυκλοφορίας με το μήνα. Ο ιδιοκτήτης του ΙΧ θα μπορεί να κυκλοφορήσει το όχημα με το μήνα αλλά και καταβάλει πολύ υψηλότερα τέλη από ότι αν τα πλήρωνε για όλο το έτος. Εφόσον προκαταβάλει τα τέλη για όλο το έτος θα έχει σημαντική έκπτωση. 

-υπάρχουν εισηγήσεις για τέλη με βάση τα διανυόμενα χιλιόμετρα με εγκατάσταση συσκευής GPS σε όλα τα οχήματα. Η λύση αυτή έχει κριθεί ανεφάρμοστη και δεν προκρίνεται. 

-σύνδεση των τελών κυκλοφορίας με την λιανική τιμή πώλησης του οχήματος προκειμένου να καταβάλουν υψηλότερα τέλη όσοι έχουν οχήματα μεγάλης αξίας.