Τελευταία ευκαιρία σε χιλιάδες επιτηδευματίες για αυτοπεραίωση

Τελευταία ευκαιρία δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες επιτηδευματίες να «κλείσουν» τη χρήση 2013 με αυτοέλεγχο – αυτοπεραίωση.

Πρόκειται για μία διαδικασία που ισχύει από το 2004 και έχει καταργηθεί στα λόγια αρκετές φορές, χωρίς ωστόσο στην πράξη να σταματήσει η εφαρμογή της.

Αυτή τη φορά το υπουργείο Οικονομικών θέλει να τελειώνει μία και καλή με τη σχετική ρύθμιση, περιλαμβάνοντας στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο που πέρασε από τη Βουλή την πρόβλεψη για την κατάργησή της από την επόμενη χρονιά.Τα προηγούμενα χρόνια ήταν σύνηθες το φαινόμενο ένας επαγγελματίας ή μια μικρομεσαία επιχείρηση να ακολουθούσε τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης προκειμένου να μην ελεγχθεί από την Εφορία εφόσον με αυτή τη διαδικασία το υπουργείο Οικονομικών θεωρούσε ότι η συγκεκριμένη χρήση που έχει ενταχθεί στην αυτοπεραίωση έχει ελεγχθεί.

 

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον είχε πέσει σε κάποιο ειδικό δείγμα ελέγχου μπορούσε να προχωρήσει ο έλεγχος.

Από 1ης Ιανουαρίου 2014, δηλαδή για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2015, παύει να ισχύει οποιοσδήποτε περιορισμός ώστε να μην υπάρχει το κίνητρο να φουσκώσει κάποιος τις δαπάνες ή να μειώσει τα ακαθάριστα έσοδα ώστε να ενταχθεί στον νόμο της αυτοπεραίωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πολυνομοσχεδίου, τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος καθώς καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 13 ως 17 του Ν. 3296/2004 όπως ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Με την κατάργηση των εν λόγω διατάξεων υπόκεινται πλέον σε έλεγχο όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών και όχι μόνο αυτές που περιλαμβάνονται στο δείγμα που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν. 3296/2004.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του «Το Βήμα», αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ουδείς πλέον θα μπορεί να ξεφύγει από την Εφορία.

Ετσι στους επαγγελματίες δίνεται κατά την εφετινή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων η δυνατότητα να ακολουθήσουν τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης για να αποφύγουν τον φορολογικό έλεγχο.

Στη διαδικασία αυτή μπορούν να υπαχθούν εμπορικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα ως 300.000 ευρώ, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα ως 150.000 ευρώ και ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές ως 150.000 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι μπορούν προαιρετικά να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδά τους με βάση τις δαπάνες που πραγματοποίησαν, δηλαδή να δηλώσουν τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα.

Στην περίπτωση που τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα είναι υψηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τηρούμενα βιβλία, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν να πληρώσουν επιπλέον ΦΠΑ.

Επίσης τα καθαρά εισοδήματά τους θα επαναπροσδιοριστούν σε επίπεδα υψηλότερα από τα δηλωθέντα καθώς θα υπολογιστούν εκ νέου με βάση τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα. Με αυτή τη διαδικασία ενδεχομένως να κληθούν να πληρώσουν και επιπλέον φόρο εισοδήματος αλλά ταυτόχρονα να κλείσουν αυτόματα τη χρήση του 2013 (οικονομικό έτος 2014).

Τι προβλέπεται

Για όσους υπαχθούν στην αυτοπεραίωση προβλέπονται τα εξής:

1. Εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις:

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης επαναπροσδιορίζονται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: (κόστος πωληθέντων αγαθών + δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 – μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).

Τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιαστούν με τον ποσοστιαίο «μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους» (μ.σ.κ.κ.) που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης ή με τον μέσο σταθμικό σ.κ.κ. εφόσον ασκούνται περισσότερες της μιας δραστηριότητες. Το ποσό που θα προκύψει είναι τα «καθαρά κέρδη αυτοελέγχου» της επιχείρησης.

2. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελεύθεροι επαγγελματίες: Τα ακαθάριστα έσοδα επαναπροσδιορίζονται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: δαπάνες χρήσης Χ 100 / (100 – μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).

Πηγή:sknews.gr