Διευκρινίσεις για τις αμοιβές Δ.Σ. που δίνονται από τα κέρδη επιχειρήσεων με την μορφή μερίσματος

Σε νέες διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα των αμοιβών Δ.Σ. προέβη το Υπ.Οικονομικών.
Στη νέα απόφαση του Υπ.Οικ. αναφέρεται  και στις αμοιβές Δ.Σ. που δίνονται από τα κέρδη των επιχειρήσεων βάση του άρθρου 24 του ν.2190/1920.

Οι εν λόγω αμοιβές δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία, φορολογούνται κατά την διανομή με 10%, και μετά από την φορολόγηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τις αμοιβές αυτές.

www.taxheaven.gr