Εφορία: Πώς μπορούν να ακυρωθούν κατασχέσεις

Με εγκύκλιο που απέστειλε στις εφορίες ο Χ. Θεοχάρης, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή ποσοστού 50%-70% επί των κατασχέσεων σε καταθέσεις, ενοίκια, μισθούς, συντάξεις, οφειλές από προμηθευτές εφόσον ο φορολογούμενος αποδεικνύει ότι η κατάσχεση που έγινε εγείρει ζήτημα επιβίωσης του ίδιου ή της επιχείρησής του.

Με εγκύκλιο που απέστειλε στις εφορίες ο ΓΓΔΕ Χ. Θεοχάρης ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή ποσοστού 50%-70% επί των κατασχέσεων που έγιναν στα χέρια τρίτων (καταθέσεις, ενοίκια, μισθοί, συντάξεις οφειλές από προμηθευτές) εφόσον ο φορολογούμενος αποδεικνύει ότι η κατάσχεση που έγινε εγείρει ζήτημα επιβίωσης του ίδιου ή της επιχείρησής του.

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο η άρση της κατάσχεσης και η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να γίνει, υπό προϋποθέσεις, και κυρίως εφόσον διαπιστωθεί ότι η κατάσχεση εισοδήματος, εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενη, είναι σημαντική για τη διαβίωση του φορολογούμενου (π.χ. ενοίκιο) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία ή για τις υπόλοιπες περιπτώσεις (φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία, νομικό πρόσωπο ή οντότητα).

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να προκύπτει από επίσημα στοιχεία – έγγραφα ότι ο περιορισμός της κατάσχεσης αφορά στην καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, στην καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση λειτουργίας της. Επίσης θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.

Το ποσοστό αποδέσμευσης επί της κατασχεθείσας απαίτησης ορίζεται από τον προϊστάμενο της εφορίας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας εντός των ακολούθων ορίων:

α) έως 50% του ποσού της κατάσχεσης με εξαίρεση τις οφειλές Φ.Π.Α. που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί καθώς και παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), για τις οποίες ισχύει ποσοστό έως 30%.

β) έως 70% επί των μελλοντικών απαιτήσεων με την προϋπόθεση να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι έως και δώδεκα (12), ή αλλιώς πέντε δόσεις, σε περίπτωση που οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι περισσότερες από δώδεκα.

www.euro2day.gr