Από το πρώτο ευρώ οι τόκοι καταθέσεων στη δήλωση

Οριστικά λήξαν θεωρείται το θέμα ενδεχόμενης εξαίρεσης τόκων καταθέσεων έως 250 ευρώ από την υποχρέωση συμπλήρωσής τους στις φορολογικές δηλώσεις σύμφωνα με το euro2day.gr

Οι τόκοι καταθέσεων θα πρέπει να καταγραφούν φέτος στις δηλώσεις από το πρώτο ευρώ και ήδη αναλυτικά στοιχεία για τους τόκους που κατεβλήθησαν στη διάρκεια του 2013 από τις τράπεζες έχουν σταλεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

Το οικονομικό επιτελείο προωθούσε απαλλαγή από την υποχρέωση δήλωσης τόκων καταθέσεων έως 250 ευρώ, όπως συνέβη πέρυσι. Η πρόθεση αυτή, όμως, σκόνταψε στις ενστάσεις της τρόικας και σχετική νομοθετική ρύθμιση δεν κατατέθηκε στη Βουλή.

Η καταγραφή των τόκων δεν μεταβάλλει το φόρο εισοδήματος. Οι τόκοι έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς στην πηγή και ο φόρος με συντελεστή 15% έχει αποδοθεί από τις τράπεζες. Μεταβάλλουν όμως το ύψος του εισοδήματος επί του οποίου επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, με συντελεστές 1%-4% εφόσον το συνολικό εισόδημα υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Επί της ουσίας, το γεγονός ότι θα δηλωθούν και τα πρώτα 250 ευρώ (πέρυσι εξαιρούνταν) ελάχιστη σημασία έχει για τη φορολογική επιβάρυνση με έκτακτη εισφορά. Αν το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου είναι έως 50.000 ευρώ, τα έξτρα 250 ευρώ σημαίνουν έξτρα έκτακτη εισφορά 2,5 ευρώ.

Οι τόκοι καταθέσεων θα δηλωθούν φέτος για πρώτη φορά υποχρεωτικά στους κωδικούς 667-678 ενώ ο φόρος που παρακρατήθηκε συμπληρώνεται στους κωδικούς 433-434.

Οι κωδικοί δεν είναι προσυμπληρωμένοι. Πατώντας όμως ο φορολογούμενος στο συγκεκριμένο κουτάκι, ανοίγει «παράθυρο» στο οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία τόκων καταθέσεων που έχουν στείλει οι τράπεζες.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι στην περίπτωση όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι στον τραπεζικό λογαριασμό.

Σύμφωνα με παλαιότερη σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, σε περίπτωση τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης μετρητών σε ονόματα καταθετών περισσότερα του ενός, το ποσό των τόκων μετά την αφαίρεση του φόρου, καταρχήν μερίζεται ισομερώς μεταξύ των καταθετών και του κοινού λογαριασμού. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ έχει την εξελεγκτική εξουσία να ερευνά τα πραγματικά περιστατικά και να προσδιορίζει με άλλη βάση το ποσό των τόκων που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο του κοινού λογαριασμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό καταρχήν επιμερίζεται μεταξύ των συνδικαιούχων, ακόμη και των ανηλίκων, χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει θέμα γονικής παροχής ή δωρεάς.

Σε περίπτωση όμως που από πρόσθετα στοιχεία που προσκομιστούν προκύπτει ότι το ποσό της κατάθεσης των συνδικαιούχων προέρχεται από εισοδήματα του ενός εξ’ αυτών, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το εισόδημα μόνο ο ίδιος.

Γενικότερα, «ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της προέλευσης των κατατεθειμένων κεφαλαίων στην τράπεζα και ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία της αρμόδιας Δ.Ο.Υ».

www.forologikanea.gr