Πώς θα δηλώσουμε φέτος μισθούς, ενοίκια, έσοδα από μπλοκάκια – Αναλυτικές οδηγίες

Να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους από το ίντερνετ το νέο φυλλάδιο οδηγιών συμπλήρωσης των φετικών φορολογικών δηλώσεων Ε1 (διεύθυνση), καλούνται  πλεόν οι φορολγοούμενοι. Οι οδηγίες δεν θα ταχυδρομηθούν αλλά είναι απαραίτηος “μπούσουλας” για όλους, αφού το έντυπο Ε1 έχει γίνει ουσιαστικά αγνώριστο από τις μεγάλες αλλαγές που έχει υποστεί.

Μεγάλη προσχοή χρειάζεται στη συμπλήρωση νέων κωδικών που έχουν προστεθεί, ενώ λείπουν άλλοι που γνώριζαν οι φορολγούμενοι (όπως πχ για πολλές φοροαπαλλαγές).

Όπως προκύπτει από τον πρόλογο που υπογράφει ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, οι υπόχρεοι θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση τους ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφωνίες με τα στοιχεία των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας, αφού εάν οι φορολογούμενοι τα συμπληρώσουν με επιφύλαξη, μπαίνουν αυτομάτως στη λίστα των υποψηφίων προς έλεγχο.

Μεγάλη προσοχή θα πρεπει να επιδείξουν επίσης οι φορολογουμενοι και για τα προσυμπληρωμένα στοιχεία για μισθούς, τόκους και παρακρατούμενους φόρους, αλλά και για το πώς θα δηλώσουν τα εισοδήματα από κάθε πηγή, ώστε να κριθεί αν θα φορολογηθούν σαν μισθός, ενοίκιο ή έσοδα από ελεύθερα επαγγ’έλματα.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει στον πρόλογο ο Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων:

  •  καθιερώνονται τρεις κλίμακες φόρου εισοδήματος: α) κλίμακα για μισθωτούς συνταξιούχους, β) κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες και εμπορικές επιχειρήσεις και γ) κλίμακα για εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες.
  • καταργήθηκε το αφορολόγητο ποσό και προβλέπεται πλέον μείωση φόρου μέχρι 2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 21.000 ευρώ.
  • στις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για αγορά φαρμάκων.
  • ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2013 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.
  • οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από εσάς, ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος καθώς και για τους κατοίκους εξωτερικού.

Επισημαίνεται, όμως και ότι δεν υπάρχει πλεόν λόγος καθυστέρησης στην υποβολή της δήλωσης γιατί ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής, η καταβολή του φόρου σε τρείς δόσεις γίνεται στους ίδιους μήνες (Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο), αντίθετα πιθανή καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε εκπρόθεσμες υποβολές με πρόστιμα και ταλαιπωρία για τους πολίτες.

Πηγή: www.newmoney.gr