Αλλαγές στον προσδιορισμό παλαιότητας των αυτοκινήτων για τη φορολόγηση

Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη, καθώς μετά από παρέμβασή του, η Γενική Γραμματεία Εσόδων έκανε δεκτή την πρόταση της Αρχής για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που προέρχονται από την ΕΕ ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και ως έτος της κυκλοφορίας τους να ορίζεται το πραγματικό έτος πρώτης κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ και όχι η πρώτη κυκλοφορία τους στην Ελλάδα ή το έτος μεταβίβασής τους από τον ΟΔΔΥ.

Κάτοχοι των αυτοκινήτων είχαν διαμαρτυρηθεί στον Συνήγορο, για την επιβάρυνσή τους με φόρο πολυτελούς διαβίωσης, επειδή η παλαιότητα των αυτοκινήτων τους υπολογίζεται, όχι με βάση την πραγματική ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους, αλλά με βάση το έτος της πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ή το έτος μεταβίβασής τους από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ).

Επίσης, η Ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε, ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αφορά μόνο στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, αλλά και στα τέλη κυκλοφορίας, στο τεκμαρτό εισόδημα, στην έκτακτη εισφορά κλπ.

Με έγγραφά της (18-11-2013 και 19-2-2014) προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η αρχή επισήμανε, ότι τίθεται ζήτημα άνισης μεταχείρισης των πολιτών που εισήγαγαν στη χώρα αυτοκίνητα, τα οποία είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή που τα αγόρασαν μεταχειρισμένα από τον ΟΔΔΥ, καθώς αυτοκίνητα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει για αρκετά χρόνια φορολογούνται ως καινούρια.

Περαιτέρω, για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σε άλλη χώρα της ΕΕ, έθεσε ζήτημα εναρμόνισης των σχετικών διατάξεων με το δίκαιο της ΕΕ.

Ο Συνήγορος πρότεινε την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να υπολογίζεται η παλαιότητα των οχημάτων με βάση το πραγματικό έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους.

Έτσι, με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση επιλύονται θετικά τα ζητήματα που έθεσε η Αρχή. Σημειώνεται πως η ΓΓ Εσόδων ενημέρωσε, ότι επί του παρόντος δεν αντιμετωπίζεται τροποποίηση των σχετικών με το ύψος των τελών κυκλοφορίας διατάξεων.

www.in.gr