Προσοχή στους προσυμπληρωμένους κωδικούς του εντύπου Ε1 – Διευκρινίσεις για συγκεκριμένους κωδικούς της Δήλωσης εισοδήματος.

-Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από τις βεβαιώσεις αποδοχών, αμοιβών ελ. επαγγελμάτων ή εισοδήματος  από εμπορικές επιχειρήσεις, θα συμπληρώνονται στην δήλωση, μόνο οι κωδικοί παρακρατούμενων φόρων και όχι οι κωδικοί των εισοδημάτων. 

-Για τους προ συμπληρωμένους κωδικούς (αυτοί που βρίσκονται σε πορτοκαλί πλαίσιο) δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής η αλλαγής.

Οι κωδικοί 343,344 για εισόδημα από μισθωτές και οι αντίστοιχοι οι κωδικοί 345,350 για την παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης  μπορούν να συμπληρωθούν ΜΟΝΌ σε περίπτωση που κάποιος εργοδότης δεν έχει στείλει στην ΓΓΠΣ βεβαίωση αποδοχών και δεν επιτρέπεται να συμπληρώνονται για διαφωνία σε ποσά που οι εργοδότες ήδη έχουν στείλει βεβαιώσεις. 

Σε περίπτωση διαφωνίας λοιπόν με εργοδότη ο οποίος έχει ήδη στείλει βεβαίωση στην ΓΓΠΣ υπάρχουν 2 λύσεις. 
α) Επικοινωνία με εργοδότη για να αποστείλει εκ νέου την βεβαίωση με τα σωστά ποσά.
β) ΝΑ πάει στην Δ.Ο.Υ. για την διόρθωση του συγκεκριμένου ποσού.

Αντίστοιχα τα ίδια ισχύουν και για τις διαφωνίες με τους προ συμπληρωμένους κωδικούς που αφορούν παρακρατήσεις φόρων από αμοιβές ελ. επαγγελμάτων οι εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.

Οι κωδικοί 611, 612 συμπληρώνονται από τους Ελ. επαγγελματίες μόνο στην  περίπτωση που ΔΕΝ έχει αποσταλεί από κάποιον υπόχρεο σε παρακράτηση η αντίστοιχη βεβαίωση.

Συνοψίζοντας. 
-Διορθώσεις ποσών σε ήδη “ανεβασμένες βεβαιώσεις” δεν γίνονται ηλεκτρονικά κατά την συμπλήρωση του Ε1, αλλά ο φορολογούμενος θα πρέπει να πάει στην Δ.Ο.Υ. 
-Οι Κωδικοί 343,344, 345 έως 350 και 611,612 συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση μη υποβολής βεβαίωσης αποδοχών αμοιβών κλπ, από κάποιον εργοδότη και εφόσον έχει ήδη προηγηθεί επικοινωνία με αυτόν. 

Παράδειγμα :

Έστω Ελ. επαγγελματίας ο οποίος περιμένει από 4 επιχειρήσεις βεβαιώσεις, αλλά διαπιστώνει ότι έχουν σταλεί στην Γ.Γ.Π.Σ. βεβαιώσεις μόνο από τις τρεις από αυτές, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς 611,612 και να προσθέσει το παρακρατούμενο φόρο από την επιχείρηση που δεν απέστειλε βεβαίωση. (αφού πρώτα εξαντλήσει όλες τις προσπάθειες επίλυσης του θέματος με την επιχείρηση που δεν απέστειλε βεβαίωση)

Έστω ότι ο ίδιος ελεύθερος επαγγελματίας δει τα ποσά και των 4 βεβαιώσεων που περιμένει, αλλά διαφωνεί με το ποσό μίας εξ αυτών. 
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσει  με την επιχείρηση για να στείλει εκ νέου τροποποιητική βεβαίωση με τα σωστά ποσά και εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πρέπει να πάει στην Δ.Ο.Υ. για να γίνει η διόρθωση.

www.taxheaven.gr