Ποιοι δεν θα πληρώσουν φέτος το τέλος επιτηδεύματος

Τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια με βάση τα οποία εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος αυταπασχολούμενοι και επαγγελματίες, διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών.

–          Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3986/2011, εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εκτός κι αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν την δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους.

–          Η πληθυσμιακή εξαίρεση εφαρμόζεται σε όλα τα (μη χαρακτηρισμένα ως «τουριστικά») χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους κατοίκους, ακόμη και σε αυτά που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους.

–          Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, εξαιρούνται όλες από το τέλος επιτηδεύματος, χωρίς να εξετάζεται ο πληθυσμός των επιμέρους χωριών.

–          Για την απαλλαγή των φυσικών προσώπων, λαμβάνονται υπόψη τα χωριά και νησιά όπως προβλέπονταν πριν την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας».

–          Για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού τους λαμβάνεται υπόψη η γενική απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001).

–          Ως τουριστικοί τόποι θεωρούνται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 664/1977.

–          Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2014 και στο εξής, θα λαμβάνεται υπόψη η Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας της 9ης Μαΐου 2011.

Πηγή: www.newmoney.gr