Ερχονται ουρές ταλαιπωρίας για 1 εκατομμύριο φορολογούμενους

Ταλαιπωρία περιμένει περίπου 1.000.000 φορολογούμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2013 δεν εισέπραξαν από τους εργοδότες τους τις δεδουλευμένες αποδοχές για διάστημα από έναν μήνα έως και δώδεκα μήνες.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη που περιλήφθηκε στο ψηφισθέν νομοσχέδιο, οι ανείσπρακτες αποδοχές του 2013 δεν θα φορολογηθούν και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να δηλωθούν.

Ομως, στις ηλεκτρονικές φορολογικές δηλώσεις και συγκεκριμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων που έχουν προσυμπληρωθεί εμφανίζεται το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων αποδοχών. Αυτό συνέβη γιατί το υπουργείο Οικονομικών δεν είχε ξεκαθαρίσει μέχρι και τις 28 Μαρτίου (προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων αποδοχών) τον τρόπο φορολόγησης των ανείσπρακτων αμοιβών, με αποτέλεσμα οι εργοδότες να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών για τους εργαζόμενους τους δηλώνοντας το συνολικό ποσό του εισοδήματος που θα έπρεπε κανονικά να καταβάλουν και όχι αυτό που τελικά κατέβαλαν.

Το γεγονός, όμως, αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στους φορολογούμενους, αφού κινδυνεύουν να φορολογηθούν για αμοιβές τις οποίες δεν εισέπραξαν το 2013.

Στο υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν το θέμα που έχει προκύψει για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους και η λύση που προτείνουν αρμόδιοι παράγοντες είναι οι εργαζόμενοι να επικοινωνήσουν με τον εργοδότη τους και να του ζητήσουν να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών, δηλαδή με τα πραγματικά ποσά που κατέβαλε.

Στην περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, δηλαδή ο εργοδότης δεν υποβάλει διορθωμένη βεβαίωση αποδοχών, τότε οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτες αμοιβές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν φορολογική δήλωση «με επιφύλαξη» αφού το σύστημα δεν επιτρέπει συμπλήρωση, τροποποίηση ή διαγραφή των προσυμπληρωμένων κωδικών για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, θα κληθούν από την εφορία για ελέγχο και να προσκομίσουν τα στοιχεία για τις αμοιβές που εισέπραξαν κατά τη διάρκεια του 2013.

Προσυμπληρωμένοι κωδικοί

Οι κωδικοί της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του από τον φορολογούμενο. Οι κωδικοί αυτοί εμφανίζονται σε πορτοκαλί πλαίσιο. Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν έντυπη βεβαίωση αποδοχών και τα στοιχεία δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

– Να συμπληρώσουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της δήλωσης.

– Να κάνουν προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης.

– Να επικοινωνήσουν με τον εργοδότη ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση προκειμένου να ενημερωθούν αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα υποβληθεί.

– Εφόσον ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση τα στοιχεία θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα στο Ε1.

– Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών τότε οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς της δήλωσης που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει:

– Να συμπληρώσουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της δήλωσης (δαπάνες, αυτοκίνητα κ.λπ.).

– Να κάνουν προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1.

– Να επικοινωνήσουν με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης.

www.imerisia.gr