Δύο νέα φορολογικά νομοσχέδια θα κατατεθούν Απρίλιο και Ιούλιο

Απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, ενιαίο σχέδιο δράσης για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και συμψηφισμό οφειλών ΦΠΑ θα προβλέπουν τα επόμενα φορολογικά νομοσχέδια που θα κατατεθούν τον Απρίλιο και Ιούλιο στη Βουλή.

Οι νέες φορολογικές δράσεις που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών και περιλαμβάνονται στο κείμενο της επικαιροποιημένης συμφωνίας με την τρόικα αφορούν στα εξής:

1. Εξαίρεση από το καθεστώς ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων με ετήσιο τζίρο χαμηλότερο των 20.000 ή 25.000 ευρώ. Το ύψος του ετήσιου τζίρου που θα απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από το ΦΠΑ αναμένεται να καθοριστεί.

2. Δημιουργία ειδικής μονάδας για την παρακολούθηση των συνολικών επιδόσεων του ΦΠΑ, για την ανάλυση τάσεων και δυνητικών κινδύνων των εσόδων και για την υποβολή εισηγήσεων για ενέργειες βελτίωσης στις επιδόσεις του ΦΠΑ.

3. Εκκαθάριση του μητρώου ΦΠΑ από τις ανενεργές επιχειρήσεις.

4. Δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επικύρωσης για την επιστροφή του ΦΠΑ που βασίζεται σε παραμέτρους κινδύνου (risk-based). Όπως αναφέρεται θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα ελέγχου με βάση κριτήρια κινδύνου. Το ιστορικό κάθε επιχείρησης θα είναι ο σημαντικός παράγοντας που θα καθορίζει το πότε θα επιστρέφεται ο ΦΠΑ. Οσες επιχειρήσεις με βάση τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχουν «καλό ιστορικό» θα λαμβάνουν άμεσα τον ΦΠΑ χωρίς κανέναν έλεγχο.

5. Κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.

6. Εφαρμογή ενιαίου σχεδίου για την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

7. Συμψηφισμός οφειλών ΦΠΑ. Αν και αρχικά είχε συμπεριληφθεί σχετική διάταξη, στο πολυνομοσχέδιο ωστόσο απαλείφθηκε από το τελικό σχέδιο. Η διάταξη θα επανέλθει σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί μέχρι το τέλος Απριλίου και θα προβλέπει τον συμψηφισμό του ΦΠΑ που οφείλουν οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο με τον ΦΠΑ που χρωστούν οι φορείς της γενικής κυβέρνησης στις επιχειρήσεις.

www.taxheaven.gr