Πως μπορούν να μειώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Από 240 έως 540 ευρώ τον χρόνο θα εξοικονομήσουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες επιλέξουν να υπαχθούν σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, για να μειώσουν το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών. Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα υπαγωγής στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτήν που μέχρι σήμερα υπάγονταν υποχρεωτικά. Το δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν όσοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, δηλαδή καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους ή τηρούν τους όρους της ρύθμισης στην οποία έχουν υπαχθεί.

Η υπαγωγή των ασφαλισμένων στη χαμηλότερη κατηγορία διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Εάν πάψουν να είναι ενήμεροι επανέρχονται στην κατηγορία που βρίσκονταν πριν υποβάλουν την αίτηση.

Προσοχή, καθώς δεν έχουν δικαίωμα χρήσης του εν λόγω δικαιώματος και επιλογής ασφάλισης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία όσοι είναι προαιρετικά ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η επιλογή χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας δεν έχει κάποια συνέπεια στον ασφαλιστικό δεσμό του ελεύθερου επαγγελματία με το Ταμείο.

Η επιλογή χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να είναι συμφέρουσα ακόμα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι κοντά στη σύνταξη. Με τις σημερινές περικοπές στο τελικό ποσό της σύνταξής τους κινδυνεύουν να μην έχουν την αναμενόμενη προσαύξηση παραμένοντας σε υψηλή ασφαλιστική κατηγορία. Ουσιαστικά, ακόμα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που για χρόνια πληρώνουν τις υψηλές προαιρετικές κατηγορίες δεν υπάρχει δυνατότητα πλήρους εκμετάλλευσης των επιπλέον εισφορών που καταβάλλουν λόγω των περικοπών στις υψηλές συντάξεις.

Ετσι, για τον ασφαλισμένο που ετοιμάζεται να βγει στη σύνταξη και έχει κάνει χρήση της εν λόγω ρύθμισης από το 2013 η διαφορά είναι μικρότερη των 5 ευρώ (σε σχέση με το ποσό που θα έπαιρνε εάν παρέμενε σε υψηλή κατηγορία).

• Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ με θεμελιωμένο δικαίωμα το 2012 και 60 ετών σήμερα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 37ετίας. Στον ασφαλιστικό του βίο είχε την ανώτατη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία και από το 2002 την ανώτατη προαιρετική. Εχει χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα μείωσης της ασφαλιστικής κατηγορίας εδώ και ένα έτος. Θα αιτηθεί να συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του 2014. Πόση θα ήταν η διαφορά εάν συνέχιζε στην ανώτατη ασφαλιστική κατηγορία;

Απάντηση: Ο ασφαλισμένος του παραδείγματος προ περικοπών στις υψηλές συντάξεις με ασφάλιση στην ανώτατη υποχρεωτική κατηγορία και μία δεκαετία στην προαιρετική θα λάμβανε σύνταξη περίπου 2.150 ευρώ. Με τις περικοπές η τελική σύνταξη που θα λάβει θα είναι 1.650 ευρώ περίπου. Δηλαδή με τις περικοπές με ένα έτος παραμονής στην προαιρετική κατηγορία θα είχε προσαύξηση περίπου 25 ευρώ στη σύνταξή του. Με την κατηγορία που πλέον ασφαλίζεται θα έχει προσαύξηση με ένα έτος παραμονής 19 ευρώ στη μηνιαία σύνταξή του.

 Πηγή: Εθνος Επαγγελματικές Ευκαιρίες