Ο 10λογος των φετινών δηλώσεων

Εμφανίστηκαν τελικά στις φορολογικές δηλώσεις τα προσυμπληρωμένα στοιχεία απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία συμπλήρωσης της φετινής φορολογικής δήλωσης. Η προσυμπλήρωση είναι ένα από τα δώδεκα σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι για τις δηλώσεις. Ειδικότερα: 

1. Η φετινή δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου ανεξάρτητα από την πηγή του εισοδήματος και το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 

2. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του taxisnet και επιτρέπεται η χειρόγραφη υποβολή της σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως είναι η επίκληση αδυναμίας πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

3. Ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής της φορολογικής δήλωσης όλοι οι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλλουν το φόρο σε τρείς διμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη έως το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη έως το τέλος Αυγούστου και η τρίτη έως το τέλος Νοεμβρίου. 

4. Τα στοιχεία για τις αποδοχές από μισθούς, συντάξεις και παρακρατούμενους φόρους έχουν προσυμπληρωθεί στη φορολογική δήλωση. Η αλλαγή τους δεν είναι εφικτή. Στην περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι σωστά θα πρέπει ο φορολογούμενος να επικοινωνήσει με τον εργοδότη του για να του επισημάνει το λάθος και να του ζητήσει να τα υποβάλει εκ νέου στο taxis. 

5. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν αποδείξεις αξίας τουλάχιστον ίσης με το 25% του ετήσιου εισοδήματός τους από μισθούς και συντάξεις. Για την αξία των αποδείξεων που τους λείπει τιμωρούνται με πρόσθετο φόρο 22% επί της αξίας αυτής. 

6. Το εισόδημα των αγροτών του ειδικού καθεστώτος φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Κατά συνέπεια οι αγρότες θα πρέπει να προσέξουν να δηλώσουν και αποδείξεις όπως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. 

7. Τα ενήλικα τέκνα θα πρέπει να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου προκειμένου να συμπεριληφθούν ως προστατευόμενα στην δήλωση του γονέα 

8. Οι φορολογούμενοι που έχουν ακίνητα για τα οποία ο ενοικιαστής δεν τους έχει καταβάλει ενοίκια μπορούν να εκχωρήσουν τη σχετική απαίτηση στο δημόσιο και να γλιτώσουν τη φορολόγηση. 

9. Τα συνοδευτικά έντυπα Ε2 για τα εισοδήματα από ενοίκια και Ε3 για τους ελεύθερους επαγγελματίες πρέπει να συμπληρωθούν πριν γίνει η οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης. 

10. Οι τόκοι από καταθέσεις θα πρέπει να δηλωθούν στη φορολογική δήλωση. Αναμένεται απόφαση του υπουργείου Οικονομικών με την οποία θα είναι η προαιρετική η δήλωση τόκων έως του ποσού των 250 ευρώ.

Πηγή: www.capital.gr