Οριστικό! Ποιοι γλιτώνουν την προκαταβολή φόρου, τί γίνεται με τα ανείσπρακτα ενοίκια και την “αυτοπεραίωση”

Απαλλαγή από την προκαταβολή φόρου 55% για τα εισοδήματα που αποκτούν οι φορολογούμενοι από ακίνητα και κινητές αξίες, απαλλαγή από τον φόρο για ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές, εκχώρηση στο Δημόσιο ανείσπρακτων ενοικίων, αλλά και κατάργηση της διαδικασίας της «αυτοπεραίωσης» για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μείωση έως 66% στα πρόστιμα για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 προβλέπει, μεταξύ άλλων, το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα στα «ψιλά γράμματα» του πολυνομοσχεδίου περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Απαλλαγή από την προκαταβολή φόρου 55% για τους φορολογουμένους που αποκτούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 εισοδήματα που προέρχονται από ακίνητα και κινητές αξίες, ενώ διατηρείται η απαλλαγή αυτή για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες. Η προκαταβολή φόρου 55% θα επιβάλλεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στα κέρδη από την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος και στα γεωργικά εισοδήματα, τα οποία αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2. Παρατείνεται και για το έτος 2013 η διάταξη που προβλέπει ότι ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποδοχές αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση.

3. Παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκχωρήσουν στο Δημόσιο τα μισθώματα που δεν έχουν εισπράξει από τους ενοικιαστές τους. Η επαναφορά της διάταξης αυτής ισχύει μόνο για τα ανείσπρακτα μισθώματα του έτους 2013, ώστε στις φετινές φορολογικές δηλώσεις οι ιδιοκτήτες να μην πληρώσουν φόρο για τα μη αποκτηθέντα αυτά εισοδήματα.

4. Παρατείνεται μέχρι και τις 30 Απριλίου 2014 ο χρόνος υποβολής δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για τα εισοδήματα του μηνός Ιανουαρίου του 2014.

5. Δεν προσμετράται στο καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολύτεκνων, το οποίο ανέρχεται σε 500 ευρώ τον χρόνο για κάθε εξαρτώμενο τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας.

6. Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2013.

7. Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου 20% οι αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, οι αμοιβές διοίκησης, οι αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ.

8. Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου 15% οι τόκοι από ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου που αποκτούν ξένες εταιρείες και λοιπά ξένα νομικά πρόσωπα.

www.imerisia.gr