Τελευταία ευκαιρία σε επαγγελματίες για την αποφυγή του ελέγχου

«Τέλος» στην αυτοπεραίωση βάζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 η ισχύουσα νομοθεσία, γεγονός που σημαίνει ότι φέτος οι επαγγελματίες έχουν μια τελευταία ευκαιρία να αποφύγουν το φορολογικό έλεγχο ακολουθώντας την εν λόγω διαδικασία. Έτσι, οι υπόχρεοι μπορούν προαιρετικά να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδα που απέκτησαν το 2013 με βάση τις δαπάνες που πραγματοποίησαν, δηλώνοντας τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα.

Υπενθυμίζεται ότι στην αυτοπεραίωση μπορούν να υπαχθούν εμπορικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ και ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ. Παράλληλα, όσοι εργάστηκαν πέρυσι ως μισθωτοί αλλά και ως επιτηδευματίες με “μπλοκάκι” θα πρέπει να προσέξουν ποιό καθεστώς φορολόγησης θα επιλέξουν για να φορολογηθούν φέτος.

Εάν δηλαδή τους συμφέρει να παραμείνουν στο καθεστώς φορολόγησης των επιτηδευματιών για τις αμοιβές που εισέπραξαν με το “μπλοκάκι”, αφού οι επαγγελματικές τους δαπάνες μπορούν να μειώσουν το φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν, ή θα επιλέξουν το καθεστώς των μισθωτών.

www.forologikanea.gr