Ερχεται «κούρεμα» στα δάνεια των επιχειρήσεων

Η αντικατάσταση των «κόκκινων» δανείων με νέα, μικρότερου υπολοίπου είναι μία από τις λύσεις οριστικής διευθέτησης που προτείνει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας τραπεζών – δανειοληπτών

Κούρεμα» στα καθυστερούμενα δάνεια των επιχειρήσεων φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας τραπεζών – δανειοληπτών. Συγκεκριμένα μία από τις λύσεις οριστικής διευθέτησης που προτείνει ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι η αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο, μικρότερου υπολοίπου.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει «κούρεμα» της οφειλής, ώστε ο δανειολήπτης να μπορέσει να αποπληρώσει το υπόλοιπο ποσό.

Μάλιστα τα τραπεζικά στελέχη παραδέχονται πως σε «ακραίες περιπτώσεις, όπου ο δανειολήπτης δεν έχει άλλη ακίνητη περιουσία, και παράλληλα έχει απολέσει σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός του» (μείωση του τζίρου του κ.λπ.), υπάρχει το ενδεχόμενο «κουρέματος» της οφειλής.

www.ethnos.gr

 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί υπό προϋποθέσεις το «κούρεμα» να φτάσει μέχρι το 25% της οφειλής. Και σ΄ αυτό θα περιλαμβάνεται και η κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων τόκων.