Δελτίο τύπου για το κλείσιμο επιχειρήσεων που παρείχαν υπηρεσίες αισθητικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία: 28 Μαρτίου 2014

Θέμα: Δελτίο τύπου για το κλείσιμο επιχειρήσεων που παρείχαν υπηρεσίες αισθητικής

Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει υποβληθεί σημαντικός αριθμός καταγγελιών σχετικά με το κλείσιμο επιχειρήσεων που παρείχαν στους καταναλωτές υπηρεσίες αισθητικής και προσωπικής φροντίδας. Οι επιχειρήσεις αυτές έκλεισαν αιφνίδια και οριστικά ενώ είχαν προπληρωθεί και για υπηρεσίες τις οποίες τελικά δεν παρείχαν.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ενημερώνει τους καταναλωτές που έχουν προπληρώσει με πιστωτική κάρτα ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν στην τράπεζα μόνο το κόστος των υπηρεσιών που τους έχουν παρασχεθεί και μέχρι το χρόνο που υπήρχε η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών αυτών (Υ.Α Ζ1-1262/2007, άρθρο 4 παρ.3 ΦΕΚ 2122/Β/31.10.2007).
Επομένως καλούνται οι καταναλωτές να απευθυνθούν άμεσα στην τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική τους κάρτα.