Αύξηση έως 50% στη φορολογία επαγγελματιών

Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι επιτηδευματίες. Η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ, η κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών και η επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ του ετησίου εισοδήματος που προβλέπει το νέο φορολογικό σύστημα εκτινάσσει στα ύψη τη φορολογική επιβάρυνση εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, τα ποσά των φόρων που θα προκύπτουν θα αντιστοιχούν σε ποσοστά μεγαλύτερα του 50% των δηλουμένων εισοδημάτων καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίζουν το ύψος του τελικού φορολογητέου εισοδήματος σε επίπεδο πολλαπλάσιο του πραγματικού.

Νέοι επαγγελματίες
Ειδικά για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά 50% και εφόσον το εισόδημα της δραστηριότητας αυτής (από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέριο επάγγελμα) δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι επαγγελματίες οι οποίοι το 2013 απέκτησαν εισόδημα έως 10.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 13%, ενώ όσοι είχαν μεγαλύτερα εισοδήματα θα φορολογηθούν με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ του εισοδήματός τους.

Για παράδειγμα, ένας νέος επαγγελματίας με εισόδημα 10.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει φόρο 1.300 ευρώ, ενώ ένας άλλος νέος επαγγελματίας με εισόδημα 10.100 ευρώ θα πληρώσει φόρο 2.626 ευρώ, δηλαδή για εισόδημα μεγαλύτερο κατά 100 ευρώ θα πληρώσει έξτρα φόρο 1.326 ευρώ.

www.imerisia.gr