Πόσο μειώνονται τα πρόστιμα για μη υποβολή δηλώσεων – Χωρίς πρόστιμο οι τροποιητικές δηλώσεις

Με ειδική διάταξη που ετοίμασε το υπουργείο Οικονομικών στο πολυνομοσχέδιο, μειώνονται δραστικά τα πρόστιμα σε 250 ευρώ από 1.000 ευρώ που προβλέπονταν για όσους τηρούν απλογραφικά στοιχεία (πρώην β’ κατηγορίας) και σε 500 ευρώ από 2.500 ευρώ για διπλογραφικά (πρώην γ΄κατηγορίας).

Έτσι με τις νέες διατάξεις μειώνονται τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (άρθρο 54 ν.4174/2013), στα 100 ευρώ, 250 ευρώ και 500 ευρώ. Τα πρόστιμα θα αφορούν μόνο τις αρχικές δηλώσεις για τους μικρομεσαίους.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

–      Το πρόστιμο 1.000 ευρώ, αντικαθίστανται από πρόστιμο 250 ευρώ, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων. 

–      Το πρόστιμο των 2.500 ευρώ, αντικαθίστανται από πρόστιμο 500 ευρώ, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων.

–      Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα αυτά, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφ’ όσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Ωστόσο  «σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με τον Κώδικα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου».

Πηγή: www.newmoney.gr