Εντός 30 ημερών οι αλλαγές στο Ε9 – Από την τσέπη τους θα πληρώνουν οι συμβολαιογράφοι τα λάθη στο φόρο ακινήτων

Διορία να δηλώσουν στο Ε9 μέσα σε 30 μέρες τις αλλαγές στα ακίνητα που κατέχουν, θα δίνει πλέον το υπουργείο Οικονομικών.

Αν δεν αλλάξουν οι διατάξεις που ετοιμάζονται και είδαν το φως της δημοσιότητος, προβλέπεται ότι οι συμβολαιογράφοι θα υποβάλουν και το Ε9, ενώ απειλούνται να πληρώνουν οι ίδιοι και τυχόν λάθη στην εκτίμηση του φόρου για πελάτες που συντάσσουν συμβόλαια στο γραφείο τους. Επιπλέον εξετάζεται να τύχουν πλήρους φοροαπαλλαγής και οι off-shore για τα ακίνητα που κατέχουν, αν ανήκουν σε εισηγμένη εταιρία.

Συγκεκριμένα, με βάση το προσχέδιο των διατάξεων που προωθούνται:

1.       Από την 1η-1-2014 και εξής κάθε φυσικό πρόσωπο για οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του (πώληση, αγορά ή απόκτηση με κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος, αλλαγή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή στα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας) θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά, στο σύστημα ΤΑΧΙSNET, δήλωση Ε9 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της μεταβολής.

Για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται με συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δηλώσεις Ε9 θα πρέπει να υποβάλλονται από τους συμβολαιογράφους. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης Ε9 ή υποβολής ανακριβούς ή εκπρόθεσμης δήλωσης Ε9 από συμβολαιογράφο τα αναλογούντα πρόστιμα και οι τόκοι προτείνεται να επιβαρύνουν τον συμβολαιογράφο και όχι τον φορολογούμενο!

2.        Για κάθε μεταβολή σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία φυσικού προσώπου, η οποία έλαβε χώρα την περίοδο από την 1η-1-2014 έως την 13η-4-2014 η υποβολή του Ε9 πρέπει να γίνει μέχρι την 30η-5-2014.

3.        Απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα έτη 2014 και 2015, τα ακίνητα της Κεφαλονιάς και των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας τα οποία έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα.

4.        Εξαιρούνται από τον ειδικό φόρο ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρείες, οι ανώνυμες εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.
Πηγή: www.newmoney.gr