Τέσσερις αλλαγές, με νόμο, στις ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ και ΟΑΕΕ

Μικρότερες εισφορές στο ΙΚΑ για εργοδότες και εργαζομένους και υψηλότερες για όσους ελεύθερους επαγγελματίες δραστηριοποιηθούν, για πρώτη φορά, σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων (θα ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ και όχι στον ΟΓΑ) έρχονται, δια νόμου, από τον ερχόμενο Ιούλιο. Οι αλλαγές στις εισφορές που οριστικοποιήθηκαν στις μαραθώνιες διαπραγματεύσεις του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση με τους επικεφαλής της τρόικας περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο το οποίο προωθείται για ψήφιση στη Βουλή και κωδικοποιημένα, έχουν ως εξής:

ΟΙ 4 ΑΛΛΑΓΕΣ

Μειώνονται από την 1η Ιουλίου κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες -στο 40,6% από 44%- οι βασικές εργοδοτικές εισφορές (χωρίς να υπολογίζονται τα βαρέα) προς το ΙΚΑ και κατά 1 ποσοστιαία μονάδα οι εισφορές των εργαζομένων. Οι μειώσεις αφορούν τις συνεισπραττόμενες από το ΙΚΑ εισφορές υπέρ του ΟΑΕΔ (καταργούνται οι εισφορές υπέρ του κλάδου στράτευσης 1%, επιπλέον 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μητρότητας και κατά 0,35% από τον Λογαριασμό Επαγγελματικής Κατάρτισης) και μέρος της εισφοράς (-0,55%) του κλάδου ασθενείας σε είδος. Για τους εργαζομένους η μείωση είναι 1 ποσοστιαία μονάδα, καθώς καταργείται ο κλάδος (και η έξτρα παροχή) των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΑΕΔ. Με αυτά τα δεδομένα, συνολικά η «ελάφρυνση», συνυπολογίζοντας τη μείωση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα (που είχε γίνει στα τέλη του 2012) φτάνει τις 5 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή οι εισφορές μειώνονται κατά 11% για τον εργοδότη και κατά 6% για τους εργαζομένους αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Η απαίτηση της τρόικας για επιπλέον μείωση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα των εργοδοτικών εισφορών μετατίθεται για το 2016, με βάση τη συμφωνία η οποία προβλέπει και τη σύνταξη, έως το φθινόπωρο, αναλογιστικής μελέτης για το Ασφαλιστικό…

Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον OAEE όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δραστηριοποιηθούν ή μεταφέρουν την έδρα τους σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων μετά τη ψήφιση του νέου νόμου (δεν «θίγονται» όσοι είχαν κάνει έναρξη ή μετέφεραν την έδρα πριν από τη ψήφιση).

Μεταφέρονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ όλοι οι «νέοι» (από την 1/1/93 και μετά) ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ για λιγότερες από 25 ημέρες τον μήνα και, έως σήμερα, είχαν τη δυνατότητα επιλογής Ταμείου, σε αντίθεση με τους «παλαιούς» ασφαλισμένους. Η «μεταφορά» από το IKA στον OAEE των «νέων» ασφαλισμένων θα γίνεται με τη λήξη της εξαίρεσης που τους είχε δοθεί (δηλαδή κατά την υποβολή νέου αιτήματος εξαίρεσης).

Επιβάλλεται η μηνιαία καταβολή των ασφαλίστρων στον ΟΑΕΕ (αντί της διμηνιαίας) για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος στις πληρωμές και να μην συσσωρεύονται οφειλές.

«Περιθώριο» έως τον Οκτώβριο για τα «δύσκολα»
Περιθώρια χρόνου (και…ελιγμών) «κέρδισε» η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για το καθεστώς των ομαδικών απολύσεων και την αλλαγή, ύστερα από διάλογο, του καθεστώτος των απεργιών και των δικαιωμάτων των συνδικαλιστών. Στα θετικά της διαπραγμάτευσης καταγράφεται και η διατήρηση των τριετιών (έστω και «παγωμένων») για όλους τους εργαζομένους, πλην των μακροχρονίων ανέργων για τους οποίους οι σχετικές προσαυξήσεις του κατώτατου μισθού μειώνονται στο 5% από 10% (απώλεια 29,30 ευρώ ? 87,90 ευρώ τον μήνα) ως «κίνητρο» για την πρόσληψή τους.

www.imerisia.gr