Προκαταβολή φόρου φέτος ακόμα και για όσους έκλεισαν την επιχείρηση ή ξενοίκιασαν πέρσι το ακίνητό τους

Κρυφά χαράτσια, με πλάγιες μεθοδεύσεις επιβάλει το υπουργείο Οικονομικών φέτος, σε χιλιάδες μικρομεσαίους και ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν προκαταβολή φόρου για το 2014, ακόμα και εάν τα έσοδα δεν υπάρχουν πλέον επειδή  έκλεισαν την επιχείρησή τους ή ξενοικιάστηκε το ακίνητο.

Η προκαταβολή γίνεται με πλάγιο τρόπο, αφού το υπ. Οικονομικών καταργεί τη δυνατότητα που υπήρχε στη δήλωση να συμπληρώνεται ειδικός κωδικός (655-656) ο οποίος υπεδείκνυε ότι τα συγκεκριμένα εισοδήματα από ατομική επιχείρηση, ελεύθερο επάγγελμα ή ακίνητα εισπράθχηκαν το προηγούμενο έτος, αλλά δεν υφίστανται πλέον. Έτσι, με βάση την δήλωση θα υπολογιστεί προκαταβολή (55% του φόρου της προηγούμενης χρονιάς και θα πρέπει ο φορολογούμενος να υποβάλει χειρόγραφη συμπληρωματική δήλωση στη ΔΟΥ η οποία θα ελέγξει εάν όντως η επιχείρηση έκλεισε ή το ακίνητο ξενοικίαστηκε.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο, όσοι ίδρυσαν ατομική επιχειρηση μέσα στο 2013 και απέκτησαν εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα φορολογηθούν με 26% από το πρώτο ευρώ, καθώς ο μειωμένος συντελεστής φόρου θα ισχύσει μόνο για όσους δηλώνουν εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ.

Αναλυτικά

1) Κάθε χρόνο στους κωδικούς 655-656 του πίνακα 6, στην 3η σελίδα της φορολογικής δήλωσης ο κάθε φορολογούμενος καλείται να δηλώσει τυχόν εισόδημα που απέκτησε το προηγούμενο έτος αλλά δεν υπήρχε την 1η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο υποβάλει τη δήλωση. Η αναγραφή του εισοδήματος αυτού στους συγκεκριμένους κωδικούς είναι αναγκαία, προκειμένου κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, να μην υπολογιστεί για το εισόδημα αυτό προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου έτους. Συνήθως στους κωδικούς αυτούς οι φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα ή από ακίνητα, τα οποία απέκτησαν το προηγούμενο έτος αλλά έπαψαν να εισπράττουν την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης και με τον τρόπο αυτό γλιτώνουν για τα εισοδήματα αυτά την προκαταβολή φόρου 55%.

Φέτος όμως, για πρώτη φορά, κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων, δεν επιτρέπεται σε όσους φορολογούμενους υπάγονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις να συμπληρώσουν τους κωδικούς 655-656! Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 μιας απόφασης που εκδόθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται ότι φέτος, κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών δηλώσεων, «δεν θα συμπληρώνονται οι κωδικοί 655-656» κι ότι «οι κωδικοί αυτοί θα συμπληρώνονται μόνο με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης»!

Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που έβαλαν «λουκέτο» το 2013 στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους ή διέκοψαν την άσκηση ελευθέρων επαγγελμάτων δεν μπορούν να δηλώσουν στους συγκεκριμένους κωδικούς τα ποσά των εισοδημάτων που απέκτησαν από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους για όσο διάστημα λειτούργησαν τις επιχειρήσεις τους μέσα στο 2013. Ως εκ τούτου, για τα συγκεκριμένα εισοδήματα του έτους 2013 – τα οποία δεν υπήρχαν την 1-1-2014 – δεν θα απαλλαγούν από την επιβολή προκαταβολής φόρου 55%! Δηλαδή επί του φόρου που θα επιβληθεί στα συγκεκριμένα εισοδήματα με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ θα υπολογιστεί επιπλέον και προκαταβολή 55%, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε, καθώς αυτά τα εισοδήματα, που δεν υπάρχουν πλέον, απαλλάσσονται από την προκαταβολή.

Κάτι παρόμοιο θα υποστούν και χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, για τα μισθώματα που εισέπραξαν μέσα στο 2013 αλλά έπαψαν πλέον να εισπράττουν την 1η-1-2014, λόγω διακοπής των μισθώσεων το προηγούμενο έτος. Επειδή δεν επιτρέπεται πλέον σ’ αυτούς να δηλώσουν τα συγκεκριμένα μισθώματα στους κωδικούς 655-656, θα φορολογηθούν γι’ αυτά όχι μόνο με 10% από το πρώτο ευρώ αλλά και με προκαταβολή φόρου 55%, η οποία θα υπολογιστεί επί του φόρου 10%!

Για να γλιτώσουν όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι από την πληρωμή της προκαταβολής θα πρέπει να μεταβούν στις Εφορίες τους και να υποβάλουν χειρόγραφα τροποποιητικές δηλώσεις με τους κωδικούς 655-656 συμπληρωμένους, προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι να ελέγξουν εάν πράγματι έπαψαν να εισπράττουν τα συγκεκριμένα εισοδήματα την 1η-1-2014. Τη γραφειοκρατική αυτή διαδικασία όμως θα πρέπει να την ακολουθήσουν αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά η αρχική δήλωση και εκδοθεί το αρχικό εκκαθαριστικό σημείωμα, δηλαδή αφού βεβαιωθεί και το ποσό της προκαταβολής φόρου. Η διαδικασία αυτή θα ταλαιπωρήσει αφάνταστα όλους αυτούς τους φορολογούμενους καθώς θα πρέπει να μεταβούν υποχρεωτικά στις Δ.Ο.Υ. και μετά να περιμένουν για αρκετό διάστημα μέχρι να γίνει η εκκαθάριση των τροποποιητικών δηλώσεών τους για να απαλλαγούν οριστικά από την υποχρέωση πληρωμής της προκαταβολής. Μάλιστα, μέχρι να εκκαθαριστούν και οι τροποποιητικές δηλώσεις τους, ενδέχεται να περάσει πολύς χρόνος και, εντωμεταξύ, οι προθεσμίες καταβολής των εξωπραγματικών φόρων που θα έχουν προκύψει από τις αρχικές δηλώσεις να έχουν εκπνεύσει, οπότε για κάποιο  χρονικό διάστημα οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα εμφανίζονται και ως οφειλέτες βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων χρεών!

2) Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που απεστάλη πρόσφατα σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας γνωστοποιήθηκε ότι από την 1η-1-2014 καταργήθηκαν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) με τις οποίες προβλέπονταν η δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο ώστε οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν οφειλόμενα μισθώματα από τους ενοικιαστές τους να μην φορολογούνται για εισοδήματα που δεν έχουν αποκτήσει. Ως εκ τούτου, χιλιάδες ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν κατάφεραν να εισπράξουν ενοίκια του έτους 2013 μένουν πλέον ξεκρέμαστοι, αφού δεν μπορούν να τα εκχωρήσουν στο Δημόσιο και είναι αναγκασμένοι να τα δηλώσουν κανονικά σαν να τα έχουν εισπράξει! Κινδυνεύουν δηλαδή να χρεωθούν με φόρο 10% από το πρώτο ευρώ και με προκαταβολή φόρου 55% επί του κύριου φόρου για εισοδήματα που ουδέποτε απέκτησαν! Πηγές του υπουργείου Οικονομικών επεσήμαναν ότι κάποια στιγμή θα κατατεθεί στη Βουλή διάταξη με την οποία θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Όμως μέχρι τότε όσοι ιδιοκτήτες θέλουν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις δεν μπορούν να το πράξουν. Άγνωστο, εξάλλου, παραμένει τι ακριβώς θα προβλέπει η νέα διάταξη, καθώς η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών φαίνεται ότι δεν επιθυμεί να εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο ούτε για το 2013, ούτε για φέτος ούτε για τα επόμενα έτη.

Πέραν των παραπάνω μεθοδεύσεων το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να ερμηνεύσει με τρόπο επιβαρυντικό για τους νέους μικρομεσαίους επιχειρηματίες τη διάταξη που προβλέπει ότι για όσους έκαναν έναρξη εργασιών από την 1η-1-2013 και μετά, για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής 26% μειώνεται στο 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος. Σύμφωνα με την ερμηνεία του υπουργείου, ο μειωμένος συντελεστής 13% θα εφαρμοστεί φέτος μόνο σε όσους νέους επιτηδευματίες δηλώσουν εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Για όσους δηλώσουν πάνω από 10.000 ευρώ θα εφαρμοστεί κανονικά συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ του εισοδήματος, με αποτέλεσμα να προκύψει σημαντικά αυξημένη φορολογική επιβάρυνση.

www.money-money.gr