Ποιες είναι οι 42 ειδικότητες ποιοι δικαιούνται επιδότηση ως 65%

Ενισχύσεις μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να αναζητήσουν γεωργοί και μη, για 42 διαφορετικές ειδικότητες με αντικείμενο τη μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι τομείς που μπορούν να ενισχυθούν

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει:

– να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
– να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες
– να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων
– να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας
– να υποβάλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
– να υποβάλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα
– να μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα
– να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό.
– να μην είναι υπό ίδρυση.

Οι 42 τομείς στους οποίους μπορεί σήμερα να επενδύσει στη μεταποίηση με δυνατότητα χρηματοδότησης είναι οι εξής:

 • Σφαγειοτεχνικές μονάδες
 • Τεμαχισμός και τυποποίηση κρέατος
 • Παραγωγή κρεατοσκευασμάτων
 • Μονάδες αλλαντοποιίας και κονσερβοποιίας προϊόντων με βάση το κρέας
 • Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας
 • Τυροκομεία
 • Επεξεργασία γάλακτος
 • Παραγωγή γιαουρτιού
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων γάλακτος
 • Τυποποίηση και συσκευασία αβγών
 • Πτηνοσφαγεία ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής
 • Σφαγεία πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές
 • Μονάδες κοπής, τεμαχισμού και τυποποίησης πουλερικών
 • Μεταποίηση κρέατος πουλερικών
 • Τυποποίηση και συσκευασία μελιού
 • Παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κ.λπ.
 • Μονάδες αναπήνισης κουκουλιών
 • Μεταποίηση σαλιγκαριών
 • Ξηραντήρια δημητριακών
 • Μονάδες αποφλοίωσης επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού
 • Μονάδες silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων
 • Μονάδες οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές
 • Ελαιοτριβεία
 • Τυποποιητήρια ελαιολάδου
 • Σπορελαιουργεία
 • Ιδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας
 • Μονάδες διαλογής συσκευασίας και τυποποίησης, νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών και ξηρών καρπών
 • Συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση νωπών οπωροκηπευτικών
 • Μονάδες μεταποίησης βιομηχανικής ντομάτας
 • Κονσερβοποιεία και ξηραντήρια φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λπ.)
 • Μονάδες χυμοποίησης φρούτων
 • Κονσερβοποιεία λαχανικών
 • Μεταποίηση ξηρών καρπών
 • Μονάδες επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς
 • Τυποποίηση και συσκευασία βρώσιμης ελιάς
 • Μεταποίηση δρεπτών ανθέων
 • Μονάδες παραγωγής πλήρως τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών, οι οποίες θα εφαρμόσουν HACCP
 • Αποθηκευτικοί χώροι ζωοτροφών (αφορά ορεινές ή νησιωτικές περιοχές), με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου
 • Επεξεργασία και τυποποίηση σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Τυποποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
 • Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης κρόκου Κοζάνης
 • Επεξεργασία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (αιθέρια έλαια).

Οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα

Οι δαπάνες που ενισχύονται έχουν να κάνουν με:

 • Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως προβλέπεται στις εθνικές διατάξεις.
 • Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
 • Την αγορά καινούργιων οχημάτων ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους.
 • Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
 • Τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος.
 • Την απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λπ.).
 • Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
 • Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000€.
 • Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.

www.imerisia.gr