Στο Ε1 και η δήλωση του φόρου υπεραξίας στις μετοχές

Την υπεραξία  που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών  θα είναι υποχρεωμένοι να υπολογίσουν οι φορολογούμενοι που πωλούν μετοχές στο Χρηματιστήριο αρχής γενομένης από 1/1/2014. Το ποσό της υπεραξίας που θα προκύψει θα πρέπει να δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2015, ώστε να επιβληθεί φόρος 15% κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων.

Παράλληλα, πέραν του φόρου υπεραξίας, θα πληρώνουν και έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης  που θα υπολογισθεί για το σύνολο των εισοδημάτων, ύψους 1% έως 4%, εφόσον τα συνολικά εισοδήματα υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ.
Όπως διευκρινίζεται από σχετική εγκύκλιο του ΓΓ Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, ο δικαιούχος της ωφέλειας από τη μεταβίβαση μετοχών, μεριδίων προσωπικών εταιρειών,  ομολόγων, εντόκων και παραγώγων, κατά τη στιγμή της μεταβίβασης δεν θα υποχρεούται στην καταβολή φόρου, ούτε και στην υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης υπεραξίας. Θα συμπεριλάβει όμως το εισόδημα που προκύπτει στο τέλος του έτους και στο έντυπο Ε1 και θα του επιβληθεί φόρος 15%.

Σημειώνεται στην εγκύκλιο ότι για όσες δηλώσεις φόρου υπεραξίας έχουν ήδη υποβληθεί και αφορούν μεταβιβάσεις από τις αρχές του ’14 και μετά κι έχει καταβληθεί ο φόρος, αυτός θα συμπεριληφθεί στις δηλώσεις του ’15 ώστε να ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση.

Πηγή: www.newmoney.gr