Πώς θα ρυθμίζονται τα δάνεια: Παράταση, αντικατάσταση με μικρότερο δάνειο, αλλά και ιδιοκτήτες που θα γίνονται ενοικιαστές με παραχώρηση κυριότητας

Πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασίες ρύθμισης των κόκκινων δανείων εισάγει η Τράπεζα της Ελλάδος με οδηγίες της, οι οποίες προβλέπουν ανάμεσα σε άλλα την πώληση του ακινήτου στην τράπεζα, η οποία θα το ξανανοικιάζει στον ιδιοκτήτη.

Η ΤτΕ, δημοσίευσε τον νέο Κώδικα για τη διαχείριση των “κόκκινων δανείων”, βάσει του οποίου θα πρέπει να κινούνται οι τράπεζες προκειμένου να ρυθμίζουν τα δάνεια των δανειοληπτών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

Ο κώδικας προβλέπει, ανάμεσα στα άλλα τις εξής δυνατότητες:
Για την οριστική διευθέτηση θα υπάρχουν οι εξής λύσεις:

– Ο δανειολήπτης θα μεταβιβάζει το ακίνητο στην τράπεζα, για να “σβήσει” την οφειλή εν μέρει ή στο σύνολο και στη συνέχεια θα νοικιάζει το σπίτι του. Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση δικαιώματος διαμονής για ένα χρονικό διάστημα συνήθως για ελάχιστο χρόνο τριών ετών.

– Μετατροπή του δανείου σε χρηματοδοτική μίσθωση, όπου ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα και υπογράφει σύμβαση με την οποία θα πληρώνει τη χρηματοδοτική μίσθωση του ακινήτου.

– Ο δανειολήπτης θα παραχωρεί εθελοντικά το ακίνητο, ώστε να τα “βρίσκει” έτσι με την τράπεζα και να κλείνει το ζήτημα χωρίς η τράπεζα να έχει περαιτέρω απαιτήσεις. Σημειωτέον ότι σε περίπτωση ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων (πλειστηριασμού) εάν το τίμημα δεν επαρκεί για την κάλυψη της οφειλής, η οφειλή δεν διαγράφεται και συνεχίζει να τοκίζεται και να είναι απαιτητή.

– Μεταβίβαση του δανείου σε άλλη τράπεζα

– Αντικατάσταση του παλαιού δανείου με νέο μικρότερου υπολοίπου.

Από τις διευθετήσεις αυτές, προκύπτει ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται και διαγραφή ενός μέρους της αξίας.

Για την μακροπρόθεσμη ρύθμιση των δανείων, προβλέπονται επίσης διαδικασίες όπως το “σπάσιμο” δηλαδή ο διαχωρισμός ενός ενυπόθηκου δανείου σε δύο μέρη, το βιώσιμο που θα εξυπηρετείται και το “υπόλοιπο” το οποίο θα παγώνει για ένα διάστημα και θα επανεξετάζεται αργότερα, ανάλογα με τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη.

Επίσης, προβλέπονται βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις, με πάγωμα τόκων, μείωση δόσης, περίοδο χάριτος και άλλα μέτρα που θα διευθετούν προσωρινά το πρόβλημα, μέχρι να γίνεται μια συνολικότερη ρύθμιση.

Σύμφωνα με το σχέδιο οι δανειολήπτες έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στο Συνήγορο του Καταναλωτή, για τυχόν διαφορές εκ της εφαρμογής του Κώδικα και προς επιδίωξη της εξωδικαστικής διευθέτησης τους.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας παραπέμπει στις έννοιες του “συνεργάσιμου” δανειολήπτη και των “εύλογων δαπανών διαβίωσης”, που ορίζονται με την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ενώ περιγράφει τα βήματα, τις προθεσμίες και το ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης, που αμοιβαία οφείλουν να παρέχουν οι τράπεζες και οι δανειολήπτες, ώστε να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη και να επιδιώκεται η εξεύρεση καταλληλότερης ρύθμισης.

Οι τράπεζες θα βγάλουν ενημερωτικά φυλλάδια που θα εξηγούν με απλά λόγια τις διαδικασίες, θα αξιολογεί τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη της και θα του κάνει πρόταση ρύθμισης, ανάλογα με την οικονομική κατάστασή του, την ικανότητα πληρωμής και την οικονομική συμπεριφορά του. Στη συνέχεια η τράπεζα θα στέλνει στον πελάτη τυποποιημένη φόρμα ρύθμισης με την πρότασή της  ενώ οι πελάτες θα πρέπει να συμπληρώνουν φόρμα με τα περιουσιακά στοιχεία τους.

Για τους μη συνεργάσιμους πελάτες οι τράπεζες θα ενημερώνουν για τις νομικές συνέπειες, θα τους ενημερώνουν για τον χρόνο που θα γίνουν οι νομικές διαδικασίες, κατασχέσεις κτλ. ενώ θα πληροφορούν πως το οφειλόμενο ποσό δεν θα καλύπτεται μόνο από τυχόν ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων αλλά και πέραν του πιθανού πλειστηριασμού ακινήτου, το υπόλοιπο του ποσού που δεν καλύπτεται θα συνεχίσει να είναι απαιτητό.

Πηγή: www.newmoney.gr