Ανοίξαμε και σας περιμένουμε! Εκπλήξεις και νέοι κωδικοί.

“Ανοίξαμε και σας περιμένουμε! Ευχόμαστε μια καλή υποβολή. Κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να την κάνουμε ευκολότερη. ”

Με αυτό το μήνυμα ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε το άνοιγμα της σχετικής εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων 2014 

Ήδη κατά την πρώτη ώρα το Taxis είχε δεχθεί πάνω από 50 δηλώσεις.

Στα έντυπο Ε1 έχουν ήδη προσυμπληρωθεί οι κωδικοί των παρακρατούμενων φόρων, των τόκων, των συντάξεων, και των εισοδημάτων από όσους υπόχρεους βέβαια είχαν στείλει τις προηγούμενες ημέρες τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι βρίσκουν λάθη η ανανέωση των στοιχείων των προσυμπληρωμένων κωδικών, γίνεται άμεσα,  εφόσον βέβαια οι υπόχρεοι για την αποστολή των βεβαιώσεων “φορτώσουν” τα νέα διορθωμένα αρχεία.

Σημειώνουμε επίσης ότι οι ιατρικές δαπάνες θα αναγράφονται αναλυτικά ανά ΑΦΜ .

Σε περίπτωση που φορολογούμενοι διαφωνούν με τα στοιχεία των προσυμπληρωμένων κωδικών και εφόσον δεν γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις από τους υπόχρεους, τους δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν τυχόν διαφορές, σε νέους κωδικούς.