Μείωση φορολογικών προστίμων, αύξηση ακατάσχετου μισθών και συντάξεων

Τη μείωση των φορολογικών προστίμων κατά 80% για μη έκδοση αποδείξεων και εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων, την αύξηση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων στα 1.500 ευρώ, την αποσύνδεση της υποβολής δήλωσης ΦΠΑ από την πληρωμή του φόρου προωθεί το υπουργείο Οικονομικών μετά το «πράσινο» φως που έλαβε από την Τρόικα. 

Αντίθετα δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία για την αλλαγή του νόμου που φορολογεί από 1ηΙανουαρίου 2014 την υπεραξία των ακινήτων. Μάλιστα για το θέμα αυτό ενδέχεται η κυβέρνηση ακόμη και αν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τρόικα να νομοθετήσει μονομερώς καθώς η κτηματαγορά έχει παγώσει εντελώς και κατ΄ επέκταση τα έσοδα του κράτους.

Μέχρι στιγμής για το φόρο υπεραξίας κυβέρνηση και Τρόικα έχουν καταλήξει στα εξής:

Να εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη φορολογία τα ακίνητα που αποκτήθηκαν έως το 1994 όπως είχε αποκαλύψει κατ΄ αποκλειστικότητα «Το Βήμα της Κυριακής» στις 9 Μαρτίου. Όσα ακίνητα έχουν αποκτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1994 θα επιβαρύνονται κανονικά με φόρο υπεραξίας 15%

  • Να υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας βάσει των πραγματικών τιμών πώλησης που αναγράφονται στα συμβόλαια και όχι βάσει των υψηλότερων αντικειμενικών τιμών όπου αυτό συμβαίνει

Όμως, οι εκπρόσωποι της Τριμερούς αντιδρούν στο γεγονός ότι με την πρόταση του υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό της τιμής κτήσης κάθε μεταβιβαζόμενου ακινήτου προκύπτει σημαντική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Το σύστημα που προτείνει η ελληνική πλευρά προβλέπει ότι η τιμή κτήσης θα υπολογίζεται με βάση την πορεία του πληθωρισμού από το έτος που το ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι το έτος στο οποίο πωλείται. Ομως, οι εκπρόσωποι της Τρόικα θεωρούν ότι με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται σημαντικά η τιμή κτήσης και θα μειώνεται αντίστοιχα το ποσό της υπεραξίας επί του οποίου επιβάλλεται ο φόρος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το Δημόσιο να χάσει προϋπολογισθέντα έσοδα.

Όσον αφορά στα νέα πρόστιμα της εφορίας και τις αλλαγές στο ακατάσχετο μισθών και συντάξεων, στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί θα προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

 

  • Μείωση στα 250 ευρώ από 1.000 ευρώ το πρόστιμο που προβλέπεται για τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
  • Μείωση στα 500 ευρώ από 2.500 ευρώ το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
  • Για τις αποδείξεις που δεν εκδίδονται, θα καθιερωθεί πλαφόν στο ύψος του προστίμου, το οποίο θα οριστεί στις 30.000 ευρώ.
  • Αυξάνεται το ακατάσχετο όριο μισθών και συντάξεων στα 1.500 ευρώ (από 1.000 ευρώ σήμερα)
  • Καταργούνται κατασχέσεις  περιουσιακών στοιχείων για οφειλές προς το Δημόσιο μέχρι 500 ευρώ (από 300 ευρώ σήμερα).

Τέλος, γίνεται προσπάθεια να περιληφθούν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και οι συμψηφισμοί απαιτήσεων των πολιτών από όλο το δημόσιο τομέα με οφειλές τους προς όλο το δημόσιο τομέα.

www.forologikanea.gr