Τέλος στις φοροαπαλλαγές για τις ασφάλειες ζωής

Ένα «κρυφό» και έμμεσο επιπλέον κόστος στις ασφαλίσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όσοι έχουν πραγματοποιήσει ή σκέφτονται να πραγματοποιήσουν ασφάλεια ζωής

Ένα «κρυφό» και έμμεσο επιπλέον κόστος στις ασφαλίσεις που ισχύει για τις δηλώσεις εισοδήματος του 2013 θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όσοι έχουν πραγματοποιήσει ή σκέφτονται να πραγματοποιήσουν ασφάλεια ζωής. Ο λόγος για την κατάργηση των φοροαπαλλαγών από τις δαπάνες ασφαλίστρων ζωής που έφεραν οι νόμοι 4110/2013 και 4172/2013.

Σύμφωνα με το in.gr, η δυσμενής εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νέων φόρων και αλλαγών που τέθηκαν σε ισχύ από την αρχή του 2014, αλλά και στις επιπλέον επιβαρύνσεις που πλήττουν την ακίνητη περιουσία. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μη συμπλήρωση των φοροαπαλλαγών από τις ασφάλειες ζωής είναι μία από τις αλλαγές που φέρνει το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Ειδικότερα, βάσει του νέου νόμου που θα ισχύσει για τις δηλώσεις του 2014 (δηλαδή για το εισοδήματα του 2013) και έπειτα, καταργήθηκαν σχεδόν όλες οι εκπτώσεις φόρου εισοδήματος που ίσχυαν έως τώρα (εκτός από ιατρικές δαπάνες και δωρεές), μεταξύ των οποίων και αυτή που αφορούσε τις δαπάνες για ασφάλιστρα ζωής. Η ρύθμιση αυτή, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την μεριά των ασφαλιστικών εταιρειών που κάνουν λόγο για κυβερνητικά «αντικίνητρα» στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Τι ίσχυε

Μέχρι και τις περσινές δηλώσεις (εισοδήματα 2012) ίσχυε έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος ίση με ποσοστό 10% επί των δαπανών για ασφάλιστρα. Το ανώτατο όριο των δαπανών επί των οποίων υπολογιζόταν η μείωση έφτανε τα 1.200 ευρώ για άγαμο ή τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. Δηλαδή, το επιπλέον κόστος της ασφάλειας ζωής το 2014 σε σχέση με το 2013 από φορολογική σκοπιά μπορεί να φτάσει και τα 120 ευρώ για τους άγαμους ή τα 240 ευρώ για οικογένειες.

Οι νέες ρυθμίσεις

Ο νέος νόμος προβλέπει εκπτώσεις στον φόρο εισοδήματος μόνο για τις ιατρικές δαπάνες κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Ειδικότερα, το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό 10% για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες:

α) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες,

β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,

γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά,

δ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή κατ’ οίκον,

ε) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού,

στ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ,

ζ) η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύματα ή οργανισμούς που καταβάλλονται για τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και

η) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

Ομαδικές ασφαλίσεις

Επιπλέον, από 1/1/2014, βάσει όσων προβλέπει ο νόμος 4172/2013, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται μεταξύ άλλων και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

www.voria.gr