Ρυθμίσεις ανάσα για τα «κόκκινα» δάνεια

Τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπαίνουν σε φάση ρύθμισης, καθώς ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τις «ειδικές μονάδες διαχείρισής» τους, που συστήνουν οι τράπεζες.

Οι ειδικές μονάδες διαχείρισης των εταιρικών πιστοδοτήσεων θα είναι έτοιμες μέσα στον Ιούνιο.

Και στόχος τους είναι οι ρυθμίσεις να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρόνο, ενώ τα αρμόδια στελέχη θα προτείνουν συγκεκριμένες προτάσεις σε κάθε επιχειρηματία, ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιείται, τον τζίρο του, το πόσο εξωστρεφής είναι η επιχείρηση, τι δυνατότητες συνεργασίας έχει με άλλες ομοειδείς εταιρείες.

Οι μονάδες αυτές των τραπεζών θα στελεχωθούν με εξειδικευμένα στελέχη, ώστε οι προτεινόμενες λύσεις να είναι αποδοτικές σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

www.ethnos.gr