Παράταση για τις Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων 12/2013 και 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων

Το δελτίο τύπου από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 

Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
/ Αγ. Κωνσταντίνου 8, 104 31, Αθήνα

* 210-5215109, 5215460, 5215340, 5215343, 5215345,

fax: 210-5225137,

email: graftyp@ika.gr 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανακοινώνει την εκ νέου παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 12/2013 και 1/2014, μέχρι 28/3/2014, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.) να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους. (Νέα παράταση δεν πρόκειται να δοθεί)

Επισημαίνεται ότι για τους εργοδότες Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. η υποβολή της Α.Π.Δ., μισθολογικής περιόδου 12/2013 παραμένει μέχρι 31/3/2014.

Η παραπάνω παράταση δεν αφορά την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο οριζόμενων προθεσμιών.