Οι «παγίδες» που κρύβουν επιπλέον φόρους

Πολλές παγίδες που μπορούν να οδηγήσουν στην πληρωμή έξτρα φόρου 22% για μισθωτούς, συνταξιούχους αλλά και για εργαζομένους που αμείβονται με «μπλοκάκι» και αγρότες που θα φορολογηθούν φέτος με την κλίμακα των μισθωτών κρύβει το μέτρο των αποδείξεων.

Σύμφωνα με το ethnos.gr oι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Το συνολικό ποσό των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών δηλώνεται στον κωδικό 049 του πίνακα 7 του εντύπου Ε1.

2. Το μέτρο των αποδείξεων ισχύει μόνο για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι αν οι μισθωτοί ή συνταξιούχοι έχουν εισοδήματα και από άλλες πηγές, για παράδειγμα εισοδήματα από ενοίκια, θα πρέπει να έχουν αποδείξεις μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες. Αν για παράδειγμα ένας συνταξιούχος έχει 6.000 ευρώ από σύνταξη και 3.600 ευρώ (300 Χ 12) από ενοίκια, οι αποδείξεις που θα πρέπει να δηλώσει είναι 1.500 ευρώ (6.000 Χ 25%).

3. Υποχρέωση να παρουσιάσουν δαπάνες με αποδείξεις έχουν φέτος και οι επιτηδευματίες που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών. Πρόκειται για φορολογουμένους – μισθωτούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

 • Εχουν συνάψει έγγραφες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες στους οποίους παρείχαν τις υπηρεσίες τους.
 • Εχουν έως τρεις εργοδότες ή έχουν περισσότερους από 3 εργοδότες, αλλά ποσοστό τουλάχιστον 75% των αμοιβών που εισέπραξαν προήλθε από μόνο έναν εργοδότη (φυσικό πρόσωπο ή και νομικό πρόσωπο) έως τρεις εργοδότες, είτε γιατί ο ένας εξ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος.

4. Επιβάλλεται φορολογική «ποινή» 22% σε όσους δεν συγκέντρωσαν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων.

5. Η υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων αξίας μέχρι 25% του συνολικού εισοδήματος ισχύει για ετήσια ποσά εισοδήματος μέχρι 42.000 ευρώ. Για όσους έχουν εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ, θα πρέπει το 2013 να είχαν μαζέψει αποδείξεις συνολικής αξίας 10.500 ευρώ.

6. Στις αποδείξεις που αναγνωρίζει η Εφορία προστέθηκαν κι αυτές που αφορούν δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων. Προστέθηκαν επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

7. Για την κάλυψη του 25% του εισοδήματος δεν «μετρούν» αποδείξεις που αφορούν δαπάνες για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου και φυσικού αερίου, ενοίκια κύριας κατοικίας και ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, ασφάλιστρα κάθε είδους (ζωής, πυρός, μεταφορών κ.λπ.), αγορά αυτοκινήτων, αγορά ακινήτων, αγορά λοιπών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, που λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος, εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, πλοίων και αεροπλάνων, ταχυδρομικές υπηρεσίες, τηλεφωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, τυχερά παιχνίδια, τέλη κυκλοφορίας.

8. Για όλες τις υπόλοιπες δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών οι σχετικές αποδείξεις λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του 25% του ετήσιου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.

Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση αποδείξεων δαπανών:

 

 • Υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή, υπάλληλοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων, υπάλληλοι της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
 • Οσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας.
 • Οσοι διαμένουν σε ψυχιατρικά καταστήματα.
 • Φυλακισμένοι.

Οι δαπάνες των συζύγων

Σε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.

Παραδείγματα

1. Εγγαμος μισθωτός έχει ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 25.000 ευρώ. Επίσης έχει εισόδημα από ενοίκια 5.000 ευρώ. Το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται με βάση το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ανέρχεται σε 6.250 ευρώ (25.000 Χ 25%). Ομως οι αποδείξεις που συγκέντρωσε είναι 5.500 ευρώ.

 

 • Φορολογική επιβάρυνση για το οικονομικό έτος 2014:
 • Φόρος κλίμακας για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες: 3.800 ευρώ.
 • Φόρος για το εισόδημα από ενοίκιο: 500 ευρώ.
 • Εξτρα φόρος για το ποσό που δεν κάλυψε με αποδείξεις: 165 ευρώ.

 

Συνολική φορολογική επιβάρυνση: 4.465 ευρώ.

2. Συνταξιούχος έχει ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ. Το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται με βάση το εισόδημά του ανέρχεται σε 4.500 ευρώ (18.000 Χ 25%). Οι αποδείξεις που συγκέντρωσε είναι 4.000 ευρώ.

Φορολογική επιβάρυνση για οικονομικό έτος 2014:

 

 • Φόρος κλίμακας: 1.860 ευρώ.
 • Εξτρα φόρος για το ποσό που δεν κάλυψε με αποδείξεις: 110 ευρώ.

Συνολική φορολογική επιβάρυνση: 1.970 ευρώ

3. Μισθωτός με δύο παιδιά έχει ετήσιο εισόδημα 35.000 ευρώ και παράλληλα έχει εισοδήματα από ενοίκια 7.000 ευρώ. Το ποσό των απαιτούμενων αποδείξεων ανέρχεται σε 8.750 ευρώ (35.000Χ25%). Το ποσό των αποδείξεων που έχει μαζέψει είναι 8.000 ευρώ.

Φορολογική επιβάρυνση για οικονομικό έτος 2014:

 

 • Φόρος κλίμακας: 8.000 ευρώ.
 • Φόρος για το εισόδημα από ενοίκια: 700 ευρώ.
 • Εξτρα φόρος για το ποσό που δεν κάλυψε με αποδείξεις: 165 ευρώ.

Συνολική φορολογική επιβάρυνση: 8.865 ευρώ.

www.forologikanea.gr